มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง
รับสมัครงาน
ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม ระบบตรวจสอบข้อมูลการลาออนไลน์ สำหรับบุคลากรเท่านั้น

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประจำปีพ.ศ. 2559
จำนวน :: 28728 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>


โครงการบริการวิชาการประจำปี

โครงการบริการวิชาการของภาครัฐ อปท. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559ใบสมัครเข้ารับอบรม

ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559

 

 


สายตรงผู้อำนวยการ


Loading...

คำแนะนำและความคิดเห็น


Loading...