ภาพและเอกสารอบรม

ภาพ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม


อ่านทั้งหมด >>
สมัครสอบก.พ. โครงการจัดทำแผนจำลองผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ โครงข่ายฐานข้อมูลบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร
รับสมัครงาน แบบตรวจรับรองมาตรฐาน
อบรมคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประจำปีพ.ศ. 2557
จำนวน :: 13679 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>

สายตรงผู้อำนวยการ

Loading...

คำแนะนำและความคิดเห็น

Loading...