โครงการฝึกอบรมต่างๆ

รายละเอียดการสมัครโครงการบริการวิชาการต่างๆ

สมัคร/สอบถามข้อมูล โทร 0 3810 2288-90
 
สัมมนาวิชาการ เพื่อความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ
ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม แบบตรวจรับรองมาตรฐาน สำหรับบุคลากรเท่านั้น รับสมัครงาน เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ประจำปีพ.ศ. 2559
จำนวน :: 24501 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>

โครงการบริการวิชาการประจำปี

โครงการบริการวิชาการของภาครัฐ อปท. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559ใบสมัครเข้ารับอบรม

ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559

 

 


หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมต่างๆ
สมัคร/สอบถามข้อมูล โทร 0 3810 2288-90

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 

สายตรงผู้อำนวยการ

Loading...

คำแนะนำและความคิดเห็น

Loading...