Close

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันอบรมเป็น
ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 10 มกราคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2558
โดยอบรม วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สอบคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ โครงข่ายฐานข้อมูลบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร
รับสมัครงาน แบบตรวจรับรองมาตรฐาน
อบรมคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ประจำปีพ.ศ. 2557
จำนวน :: 53690 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>

โครงการบริการวิชาการประจำปี

โครงการบริการวิชาการของภาครัฐ อปท. ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 - เดือน กันยายน 2558ใบสมัครเข้ารับอบรม

ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 - เดือน กันยายน 2558หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมต่างๆ
สมัคร/สอบถามข้อมูล โทร 0 3810 2288-90

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 

สายตรงผู้อำนวยการ

Loading...

คำแนะนำและความคิดเห็น

Loading...