ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ผู้นำบริการวิชาการและบริการงานวิจัยแห่งขุมปัญญาตะวันออก"

ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

** ปฏิทินต้องเปิดใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เท่านั้น หากปฏิทินไม่แสดงผล ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบผ่านทาง google ก่อน คลิกดูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อให้เห็นปฏิทิน

    ภารกิจผอ.       ภารกิจรองผอ. (บุญรัตน์)       ภารกิจรองผอ. (นวศิษฏ์)       ภารกิจรองผอ. (วันสม)