หนังสือรวมเล่มบทความ

หากหน่วยงานของท่าน สนใจนำบทความรายการวิทยุของเราไปออกอากาศ ติดต่อได้ที่คุณนฐพร ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ม.บูรพา โทร. 038-102292

ดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่นบทความแบบ E-Book

ก่อนดาวน์โหลด E-book ช่วยกรุณากรอกแบบสอบถาม หลังจากกรอกแบบสอบถามแล้ว ระบบจะแจ้ง user และ password สำหรับการดาวน์โหลด กรุณาบันทึกข้อมูลก่อนคลิกลิงค์ดาวน์โหลด หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อได้ที่คุณนฐพร ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ม.บูรพา โทร. 038-102292
ตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความ

เมื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งแบบฟอร์มการขอหนังสือรวมเล่มบทความกลับมาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  • 1. ไปรษณีย์ : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • 2. โทรสาร : 0-3839-4871
  • 3. E–mail : ascbuu@hotmail.com