หนังสือรวมเล่มบทความ

หากหน่วยงานของท่าน สนใจนำบทความรายการวิทยุของเราไปออกอากาศ ติดต่อได้ที่คุณนฐพร ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ม.บูรพา โทร. 038-102292

ดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่นบทความแบบ E-Book

ก่อนดาวน์โหลด E-book ช่วยกรุณากรอกแบบสอบถาม หลังจากกรอกแบบสอบถามแล้ว ระบบจะแจ้ง user และ password สำหรับการดาวน์โหลด กรุณาบันทึกข้อมูลก่อนคลิกลิงค์ดาวน์โหลด หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อได้ที่คุณนฐพร ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ม.บูรพา โทร. 038-102292
ตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความ

ตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายส่งเสริมจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรวมเล่มบทความให้ตามข้อมูลที่ได้กรอกไว้