สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 รอยยิ้มเชื่อมใจ 120ปี ไทย - ญี่ปุ่น

คำแนะนำ : คุณต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถโพสได้ครับ

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert Email Insert CodeInsert QuoteInsert ListInsert MP3 File
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

  Check here to include your profile signature.
    

T O P I C    R E V I E W
admin Posted - 12 Oct 2007 : 15:45:20
ปีงบประมาณ 50

รอยยิ้มเชื่อมใจ 120ปี ไทย - ญี่ปุ่น
โดย รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ในเดือนกันยายนนี้มีวันสำคัญที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าวันอื่นๆ คือวันที่ 26 กันยายน ซึ่งในปีนี้ เป็นวาระพิเศษของการครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย - ญี่ปุ่น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงได้ร่วมกันจัดงาน รอยยิ้มเชื่อมใจ 120 ปี ไทย - ญี่ปุ่น
        เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูต ท่านผู้ฟังหลายท่านคงอยากทราบถึงประวัติความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น ว่าเป็นมาอย่างไร
        ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีการต่างประเทศ ได้เสด็จไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชสมบัติครบ 50 ปี ของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียที่กรุงลอนดอน ขากลับได้ทรงแวะประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนั้นฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการตามระบบสากลแบบใหม่ และได้มีการลงนามในสัญญาทางไมตรีและพานิชย์ระหว่างกัน ที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 เมื่อนับเวลาถึงปีนี้ครบ 120 ปีพอดี ถึงแม้ว่าสัญญาดังกล่าวจะเป็นเพียงเอกสารสั้นๆที่ระบุเพียงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายว่าจะมีการทำสนธิสัญญาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตและส่งเสริมการพานิชย์และการเดินเรือระหว่างกันต่อไปก็ตาม แต่ก็นับว่าการทำสัญญานี้เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวและอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ญี่ปุ่นทำสัญญาในลักษณะนี้ด้วย
        ในปี พ.ศ. 2440 รัฐบาลญี่ปุ่นได้แต่งตั้งให้ นายมันจิโร อินางากิ (Manjiro Inagaki) ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคนแรกเมื่อเดือนมีนาคม และได้มีการลงนามในสัญญามิตรภาพพาณิชย์ การเดินเรือและการทูต ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 ที่กรุงเทพฯ ในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลตรี พระยาฤทธิรงค์รณเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก และได้เปิดสถานอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขึ้นเป็นสถานอัครราชทูตแห่งที่ 5 ของไทยในต่างประเทศและนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในทวีปเอเชีย
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 จึงได้ยกระดับจากสถานอัครราชทูต(Legation) เป็นสถานเอกอัครราชทูต (Embassy) และพระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) ซึ่งดำรงตำแหน่งอัครราชทูต ก็ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม( Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary) ณ กรุงโตเกียว นับเป็นการเปิดสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรก และเป็นการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มรายแรกของประเทศไทย
        นับตั้งแต่ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างน่าพอใจในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยลำดับ นับตั้งแต่การเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นการเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทย
        ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นดำเนินมาด้วยดีโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิคและวิชาการจากฝ่ายญี่ปุ่น ด้านการเมืองหรือแม้กระทั่งด้านการค้าที่ทำให้ญี่ปุ่นเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้
        ในฐานะประชาชนไทยดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงอยากเห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น งอกงามด้วยความเป็นมิตร และเจริญเติบโตอย่างมีไมตรีและรอยยิ้มให้สมกับชื่อ รอยยิ้มเชื่อมใจ 120 ปี ไทย – ญี่ปุ่น

แหล่งที่มา
สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์. ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น. วารสารวิทยุสราญรมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 มกราคม - มีนาคม 2545


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.03 seconds. Snitz Forums 2000