สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ก้นกรองบุหรี่ปลอดภัยจริงหรือ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  12:42:58  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ก้นกรองบุหรี่ปลอดภัยจริงหรือ

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นับตั้งแต่ได้พบว่าในบุหรี่มีสารพิษต่างๆ มากมายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้มีความพยายาม
ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยการผลิตบุหรี่ก้นกรองขึ้นมา เพราะได้มีการทดลองแล้วว่าก้นกรองบุหรี่สามารถกรองสารพิษหลายชนิดไว้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการผลิตบุหรี่ก้นกรองขึ้นมา
เพื่อลดปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย สำหรับสารที่ใช้เป็นก้นกรอง ได้แก่ เซลลูโลสอะซีเตต (cellulose acetate) มีคุณสมบัติดูดซึมสารต่างๆ ได้ดี จากการเปรียบเทียบสารเคมีที่ได้จากควันบุหรี่ของบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ก้นกรองที่เป็นบุหรี่ชนิดเดียวกัน พบว่าบุหรี่ก้นกรองสามารถลดปริมาณนิโคตินได้ร้อยละ 20 และโทแบคโกทาร์ได้ร้อยละ 30 นอกจากนี้ก้นกรองยังมีสารพวกแอคทิเวตเต็ดชาร์โคล (activated charcoal) เพื่อช่วยในการกรองสารเคมีและกลิ่นจากควันบุหรี่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสูบบุหรี่ก้นกรองจะช่วยลด
สารเคมีอันตรายจากควันบุหรี่ลงไปได้บ้าง เช่น ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด แต่ผู้สูบบุหรี่
ก้นกรองก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปอดได้มากเป็น 6.5 เท่าของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ความเสี่ยงในการเกิดโรคถุงลมโป่งพองและโรคหัวใจไม่ได้ลดลงเลย
ในปัจจุบันมีบุหรี่ก้นกรองผลิตออกมาจำหน่ายอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้สูบบุหรี่
โดยทั่วไป จึงได้มีการศึกษาว่าสารที่นำมาผลิตเป็นก้นกรองบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ โดย
นายแพทย์จอห์น พอลลีและคณะจากสถาบันมะเร็งรอสเวลล์ปาร์ก เมืองบัฟฟาโล มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐ-อเมริกา ได้ศึกษาปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่พบว่าก้นกรองของบุหรี่ที่ผลิตจากบริษัทฟิลิป มอร์ริส จำกัด เป็นปัจจัยสำคัญชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สูบบุหรี่ เนื่องจากก้นกรองบุหรี่ของบริษัทนี้จะผลิต
จากสารประกอบเซลลูโลสอะซีเตตและอนุภาคคาร์บอนที่พร้อมจะหลุดตัวจากก้นกรองบุหรี่ผ่านเข้าสู่ระบบการหายใจพร้อมกับควันบุหรี่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัญหาในกระบวนการผลิตของบริษัทฟิลิป มอร์ริส จำกัด ที่ใช้กันมานานตั้งแต่ 40 ปีมาแล้ว
หลังจากผลการวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วก่อให้เกิดความหวาดวิตกต่อผู้สูบบุหรี่จำนวนไม่น้อยทีเดียว แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฟิลิป มอร์ริส จำกัด ได้ออกมาปฏิเสธผลงานวิจัยของ
นายแพทย์จอห์น พอลลีและคณะอย่างทันทีทันใด โดยกล่าวว่าบริษัทฟิลิป มอร์ริส จำกัด มีนักวิจัยที่ได้ทดลองวิจัยเกี่ยวกับก้นกรองบุหรี่อย่างรอบคอบมาโดยตลอด โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้สูบบุหรี่เป็นสำคัญและผลการวิจัยที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่าก้นกรองบุหรี่ที่ผลิตโดยบริษัทฟิลิป มอร์ริส จำกัด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่แต่อย่างใด
ข้อมูลทั้งสองฝ่ายยังคงขัดแย้งกัน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าผู้บริโภคควรจะเชื่อถือข้อมูลของฝ่ายใด แต่สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่าการสูบบุหรี่ทุกประเภทไม่ว่าจะมีก้นกรองหรือไม่ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งสิ้น การลดอันตรายดังกล่าวที่ดีที่สุดก็คือการเลิกสูบบุหรี่นั่นเอง ถ้าหากทำได้เช่นนี้ก็ไม่ต้องมาถกเถียง
กันว่าก้นกรองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ จริงไหมครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000