สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 22 Feb 2006 :  15:28:42  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์
ผศ. ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต

        สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังพบกันในรายการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” เวลานี้เหมือนเดิมนะคะ และสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ สำหรับหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์มาฝากค่ะ
        ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์มีอิทธิพลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทารกจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการปกติต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ คือ สารอาหารจากมารดาผ่านทางรก ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะทุพโภชนาการอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย ภาวะโลหิตจาง และความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งลักษณะและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารอาหาร ระยะเวลา และระดับความรุนแรงของการขาดสารอาหารของหญิงตั้งครรภ์
        หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารในแต่ละวันให้เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายทั้งทารกในครรภ์และ ตัวหญิงตั้งครรภ์เอง โดยหญิงตั้งครรภ์ควรปฏิบัติดังนี้
        1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ ตามมีรายละเอียดดังนี้
                1.1 รับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้น โดยรับประทานทั้งโปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ โยเกิร์ต นม และโปรตีนจากพืช ได้แก่ ถั่วต่าง ๆ งา ธัญพืช เนื่องจากโปรตีนจากสัตว์จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบ และให้เกลือแร่และวิตามินที่สำคัญ คือ เหล็ก สังกะสี วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และไนอะซีน ส่วนโปรตีนจากพืชถึงแม้จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ครบ แต่จะให้เกลือแร่และวิตามินที่สำคัญ คือ กรดโฟลิค วิตามินบี 1 วิตามินบี 6 เหล็ก แมกนีเซียม และเส้นใยอาหาร
                1.2 รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยปกติคนไทยจะรับประทานคาร์โบไฮเดรตเพียงพอกับความต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรับประทานเพิ่ม แต่ควรรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพ เช่น ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ ธัญพืช ผักและผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะข้าวกล้อง หญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานเป็นอาหารหลัก เพราะนอกจากให้พลังงานแล้ว ยังให้โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และเส้นใยอาหาร แต่อาจรับประทานสลับกับแป้งชนิดอื่นในบางมื้อ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม ขนมเค้ก และขนมหวานต่าง ๆ เนื่องจากเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง แต่มีเกลือแร่และวิตามินต่ำ
                1.3 รับประทานอาหารที่มีไขมันตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่ม เพราะไขมันมีพลังงานสูง ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจมีผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ และอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดและท้องเฟ้อได้ เนื่องจากระบบย่อยอาหารในขณะตั้งครรภ์ทำงานน้อยกว่าปกติ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรรับประทานไขมันจากพืช ซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น ถั่วต่าง ๆ ข้าวโพด ดอกคำฝอย และเมล็ดทานตะวัน และไม่ควรรับประทานไขมันจากสัตว์ เนื่องจากมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ยกเว้นปลา เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ
                1.4 รับประทานอาหารที่มีเกลือแร่และวิตามินให้ครบ โดยรับประทานอาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก และผลไม้ และควรรับประทานอาหารทะเลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
        2. ดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยดื่มน้ำวันละประมาณ 8-10 แก้ว
        3. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง คือ ผักและผลไม้ได้จำนวนมากและไม่จำกัด เพื่อป้องกันการเกิดอาการท้องผูก ยกเว้นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง เช่น ทุเรียน และขนุน
        4. เตรียมอาหารว่างเมื่ออยู่นอกบ้าน เช่น นมกล่อง ผลไม้สด ถั่ว และผลไม้แห้ง
        นอกจากเรื่องการรับประทานอาหารแล้ว หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์จะได้ยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบไปรับประทานที่บ้าน เพื่อให้ร่างกายของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ ยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับเมื่อมาฝากครรภ์ เช่น ยาเอฟ บี ซี (FBC) ยาโอบิมิน (Obimin) เป็นต้น ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จะมีภาวะโภชนาการปกติได้ด้วยการปฏิบัติตัวดังที่กล่าวมาข้างต้น สวัสดีค่ะ

เอกสารอ้างอิง
        วิไลพรรณ สวัสดิพาณิชย์ และตติรัตน์ สุวรรณสุจริต. (2546). การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์. ชลบุรี : ศรีศิลปการพิมพ์.
        Olds, S.B. London, M.L. & Ladewig, P.A. (2000). Maternal Newborn Nursing : A Family-Centered Approach. (7th ed.). California : Addison-Wesley.
        Pillitteri, A. (1999). Maternal and child health nursing : Care of the childbearing and child reaing family. (3rd ed.). Philadelphia : J.B. Lippincott.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000