สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6539 Posts

Posted - 25 Jul 2006 :  10:17:27  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
วัลลภา พ่วงขำ

        ท่านผู้ฟังคะหากสังเกตตามร้านขายอาหาร หรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร หลายท่านคงเคยเห็นแผ่นป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food Good Taste” หรือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย แขวนตามหน้าร้านกันบ้างแล้วเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าร้านอาหารเหล่านั้นเขาทำอย่างไรจึงจะได้แผ่นป้ายนั้นมา ร้านอาหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ
        ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
        1. ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ที่รับผิดชอบประจำท้องถิ่น
        2. ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องปรับปรุงสภาพให้ได้ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจแนะนำ
        3. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบความสะอาดทางแบคทีเรียของอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และมือของผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้น้ำยาตรวจการปนเปื้อนขั้นต้น เอส ไอ ทู (SI-2) ซึ่งผลการตรวจต้องไม่พบการปนเปื้อน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
        4. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัดสิน และสนับสนุน ป้ายสัญลักษณ์ ดังกล่าวค่ะ
        สำหรับข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหารมีดังนี้ค่ะ
        ร้านอาหาร มีข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ
        แผงลอยจำหน่ายอาหาร มีข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 12 ข้อ
        โรงอาหาร มีข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 30 ข้อ
โดยพิจารณาจาก
        1. สถานที่ เตรียม-ปรุง รับประทานอาหาร
        2. อาหาร สารปรุงแต่ง น้ำ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม
        3. ภาชนะอุปกรณ์
        4. การรวบรวมขยะ น้ำเสีย
        5. ห้องน้ำ ห้องส้วม
        6. การปฏิบัติตัวของผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ
        ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน หากพบปัญหาในร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่มีป้ายสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย สามารถแจ้งข้อมูลแก่ทางราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000