สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ช่างเสริมสวย : อาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือไ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  12:52:49  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ช่างเสริมสวย : อาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนทั้งหลายมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป หลายอาชีพที่ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายจึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ในอาชีพที่เสี่ยงอันตรายเหล่านี้นั้นมีอาชีพช่างเสริมสวยรวมอยู่ด้วย เพราะมีโอกาสได้รับสารเคมีจากน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในกรรมวิธีเสริมสวยอยู่เสมอๆ นั่นเอง
ได้มีเรื่องที่ก่อให้เกิดความน่าสงสัยกันมานานแล้วว่าทารกที่เกิดจากแม่ที่มีอาชีพเสริมสวยจะมีลักษณะผิดปกติไปจากทารกทั่วๆ ไป แต่ยังไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดจนสามารถนำไปกล่าวอ้างในทางวิชาการได้ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยลันด์ ประเทศสวีเดน ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของทารกกับความสัมพันธ์ของมารดาที่มีอาชีพเสริมสวย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างช่างเสริมสวยที่เคยผ่านการฝึกอบรมในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2513 - 2537 จำนวนมากกว่า 7,000 คน พบว่ามีช่างเสริมสวย
เหล่านี้คลอดลูกรวม 3,706 รายและทารกเหล่านี้ร้อยละ 100 จะมีขนาดตัวเล็กกว่าทารกปกติ นอกจากนี้ทารกหนึ่งในสามมีลักษณะไม่สมประกอบหรือมีรูปลักษณะที่ผิดปกติไป ทั้งนี้พบว่ามีความผิดปกติของ
หัวใจมากที่สุด
สำหรับสาเหตุของความผิดปกติเหล่านี้ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ แต่คณะนักวิจัย
เชื่อว่าอาจเนื่องจากได้รับพิษของสารเคมีที่ใช้ในการเสริมสวย เช่น น้ำยาย้อมผม น้ำยาดัดผมและสเปรย์ที่ใช้ฉีดในการเสริมสวย โดยช่างเสริมสวยจะได้รับสารเคมีเหล่านี้อยู่เสมอ ทำให้สารเคมีสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจนก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน จึงขอให้ช่างเสริมสวยได้สวมใส่ถุงมือและใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีไว้ด้วย นอกจากนี้ก็ขอให้ปรับปรุงร้านเสริมสวยให้มีการระบายอากาศที่ดี เช่น ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อมิให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในอากาศภายในที่ทำงานมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ช่างเสริมสวยทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่กับสารเคมีต่างๆ เป็นเวลายาวนาน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย จึงต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อจะได้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้รีบรับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ตนเองและทารกในครรภ์ด้วยครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To: