สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 ไบโอดีเซล
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 25 Jul 2006 :  15:02:51  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

ไบโอดีเซล
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

        ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านปฏิกิริยาเคมี ที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น โดยในกระบวนการผลิตจะผสมน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ให้ทำปฏิกิริยากับเอทธานอล จนเกิดเป็นสารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล แต่เนื่องจากน้ำมันพืชที่ได้จากพืชน้ำมัน มีคุณสมบัติหลายประการที่แตกต่างกับน้ำมันดีเซล เช่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่าความหนืด จุดไหลเท เป็นต้น ดังนั้นการนำน้ำมันพืชไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์ จำเป็นต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีการสันดาปได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสารที่ไม่คงตัวในน้ำมันพืชเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งมีกาซออกซิเจนอยู่ทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรซ์ที่อุณหภูมิสูง ทำให้น้ำมันพืชมีสภาพเป็นสารเหนียว ดังนั้นในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ที่ได้จากพืชน้ำมันเช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ทานตะวัน สบู่ดำ ถั่วเหลือง เป็นต้น จะต้องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำมันพืชให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลก่อนนำมาใช้งาน การใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์นั้นมีประโยชน์หลายประการ อาทิ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จากการรายงานพบว่า การใช้ไบโอดีเซลสูตร B100 และ B20 สามารถลดควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ดีกว่าน้ำมันดีเซล นอกจากนี้ยังสามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการนำของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ประโยชน์ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ พบว่าการผสมไบโอดีเซลร้อยละ 1-2 สามารถช่วยเพิ่มดัชนีการหล่อลื่นให้กับน้ำมันดีเซลได้ อีกทั้งการใช้ไบโอดีเซลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น เพราะในไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ร้อยละ 10 ทำให้การผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ เพิ่มอัตราส่วนปริมาตรอากาศต่อน้ำมันได้ดี และสิ่งสำคัญการใช้ไบโอดีเซลยังช่วยสร้างงานในชนบท ด้วยการสร้างตลาดพลังงานไว้รองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งสามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศได้อีกด้วย สำหรับความมั่นใจในการใช้ไบโอดีเซลนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีรายงานว่าปัจจุบันในหลายๆประเทศก็นิยมใช้น้ำมันไบโอดีเซล โดยมีการผสมสูตรต่าง ๆ เช่น B2 ประกอบด้วย ไบโอดีเซล 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อ น้ำมันดีเซล 98 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา สูตร B5 ประกอบด้วยไบโอดีเซล 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อ น้ำมันดีเซล 95 เปอร์เซ็นต์ มีจำหน่ายทั่วไปในประเทศฝรั่งเศส สูตร B20 ประกอบด้วย ไบโอดีเซล 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อ น้ำมันดีเซล 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำมันผสมที่คณะกรรมการไบโอดีเซลแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้ตามกฎหมายยานยนต์เชื้อเพลิงทดแทน และ สูตร B100 เป็นน้ำมันไบโอดีเซล 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้กันในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
        จากภาวะวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ และภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม การแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนปิโตรเลียมได้ เป็นพลังงานที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จึงเป็นภาระที่เราทุกคนควรตระหนัก ดังนั้นการใช้ไบโอดีเซลนับเป็นพลังงานที่สำคัญชนิดหนึ่งที่สามารถทดแทนน้ำมันดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียม ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในสหภาพยุโรป ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ประเทศ ประเทศที่มีการผลิตไบโอดีเซลมากเป็นอันดับหนึ่ง คือประเทศเยอรมนี ซึ่งมีการใช้ไบโอดีเซลสูตรร้อยเปอร์เซนต์ ในรถยนต์แทนน้ำมันดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นแก่ที่พักอาศัยและอาคารต่างๆ เนื่องจากมีมลพิษน้อย รองลงมาคือ ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้ศึกษาแนวทางการนำน้ำมันปาล์มมาใช้งานแทนน้ำมันดีเซลเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2528 และผลสำเร็จปรากฏชัดเจนว่าการใช้น้ำมันปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีผลกระทบใดๆ ในทางลบ โดยได้ทรงยื่นจดสิทธิบัตรผลสำเร็จครั้งนั้น ในวันที่ 9 เมษายน 2544 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ คือ การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
        ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยกำลังยกร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล ซึ่งจะบังคับให้มีการเติมเอทานอลในน้ำมันดีเซล 10 เปอร์เซ็นต์ และไบโอดีเซลผสมในน้ำมันดีเซล 2 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันต้องยกเลิกการใช้สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันคือ เอ็มทีบีอี ภายในปีหน้านี้เช่นกัน ดังนั้นการให้ความสนใจในการวิจัยไบโอดีเซล การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตไบโอดีเซลให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากประโยชน์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าจะเป็นการช่วยกันประหยัดเงินตราและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000