สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
 พ่อแม่ยุคใหม่ เข้าใจลูกวัยรุ่น (วุ่น) ตอนที่ 2
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 10 Aug 2006 :  16:41:01  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

พ่อแม่ยุคใหม่ เข้าใจลูกวัยรุ่น (วุ่น) ตอนที่ 2
วันทนีย์ สุวรรณช่าง

        การสื่อสารพูดคุยกับลูกนั้นเป็นการแสดงออกที่ลูกจะสัมผัสและรับรู้ถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกได้เพราะ การพูดคุยกับลูกนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจต่อกันในทุก ๆ เรื่องร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ไม่รู้สึกแปลกแยกหรือ เป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน การพูดคุยเป็นการสร้างความอบอุ่น เพราะการพูดคุยด้วยวาจาเสนาะหูนั้นจะยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของลูกเสมอ และการพูดคุยกับลูกนั้นยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการสนทนา ซึ่งไม่สามารถค้นหาจากตำราเรียนได้
        วิธีการพูดคุยกับลูกวัยรุ่น ให้เข้าใจและยอมรับนั้นมีเทคนิคสำคัญคือต้อง “วางกรอบนุ่ม ไม่บุ่มบ่าม” คุณพ่อ คุณแม่ควรจะ “พูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น” ให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็น ได้บอกกล่าวถึงความคิด ความรู้สึกในใจของลูก ท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ขณะที่พูดคุยกับลูกนั้น ควรต้องนิ่ง ใจเย็น และฟังสิ่งที่ลูกพูดด้วยความใส่ใจ ตั้งใจทุก ๆ คำพูด เพราะลูกจะรับรู้ได้ว่า ท่านพร้อมที่จะรับฟัง เป็นที่ปรึกษาสำหรับเขาทั้งในยามมีทุกข์ ยิ้มและชื่นชมยามเขามีความสุข และหากท่านต้องการจะบอกเพื่อเป็นการสอน แนะนำควรใช้คำพูดที่สื่อความหมายตรงกับความตั้งใจที่อยากจะบอกด้วยความจริงใจ ไม่แสดงอารมณ์หรือใช้คำพูดในเชิงประชดประชัน ท้าทายหรือติติงหรือห้ามปราม นอกจากนี้การพูดคุยกับลูกด้วยการสื่อสารทางบวกโดยการให้กำลังใจ จะเป็นการแสดงให้ลูกรู้ว่าท่านเป็นห่วงและปรารถนาดีต่อเขาเสมอ และในข้อคิด ข้อแนะนำที่ท่านได้บอกกับลูกไปนั้น เป็นเพียงวิธีการ หรือทางเลือกที่ดีให้กับเขาเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจควรเป็นของลูกเอง ซึ่งหากลูกได้เลือกแล้วผิดพลาดไป ท่านก็ต้องพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา ช่วยหาทางออก หนทางแก้ไขและให้อภัยลูกได้เสมอ
        อย่างไรก็ตามนอกจากการพูดคุยกับแล้ว การกอดหรือการสัมผัสลูกอย่างอ่อนโยนนั้นจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นในใจลูกขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ช่วยให้ลูกสามารถสื่อรับสัมผัสนั้นด้วยความรักจากพ่อแม่ได้ดียิ่งกว่าคำพูดเสียอีก และคำกล่าวที่ว่า “การกระทำดังกว่าคำพูด” ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ และมีส่วนในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้กับลูกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะลูกของคุณในอนาคตคือภาพสะท้อนของความเป็นพ่อและแม่ของคุณ

ที่มา...รักลูกให้ถูกวิธี รักนี้ปลอดภัย สำนักโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2548

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000