สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ลิง : พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 11 Aug 2006 :  16:17:09  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

ลิง : พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

        ลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นอย่างมาก จึงมักจะนำลิงมาใช้ทดลองทางชีวภาพต่าง ๆ มากมาย ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้กับมนุษย์ เช่น การทดลองวัคซีน การทดลองเกี่ยวกับยารักษาโรค ทำให้ลิงเป็นสัตว์ทดลองที่มีความสำคัญมาก นอกจากนี้ยังมีการนำลิงมาใช้งานต่าง ๆ อีกหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเก็บมะพร้าว ละครสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งบางคนก็นำลิงมาเป็นสัตว์เลี้ยง ทำให้ลิงมีความใกล้ชิดกับมนุษย์ค่อนข้างมาก ถ้าหากลิงเหล่านี้มีเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่ด้วยก็จะมีโอกาสแพร่ระบาดมาสู่มนุษย์ได้ง่ายด้วยเช่นกัน
        ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีโรคแปลกใหม่หรือโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นหลายโรค โรคเหล่านี้บางส่วนแพร่ระบาดมาจากลิง ที่สำคัญได้แก่ โรคฝีดาษลิง โรคไข้เลือดออกมาร์เบิร์ก โรคไข้เลือดออกอีโบลา โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกมาร์เบิร์กและโรคไข้เลือดออกอีโบลาเป็นโรคติดต่อที่อันตรายมาก เพราะติดต่อจากลิงมาสู่มนุษย์และติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้อีกด้วย จึงเป็นโรคที่อันตรายสูงสุด ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้ นอกจากนี้ลิงยังเป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิดมาสู่มนุษย์ได้ เช่น โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสบี โรคไข้เหลือง โรคพิษสุนัขบ้า
        เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองเกาซุง ไต้หวัน ได้รายงานว่าพบไวรัสที่ทำให้เกิดโรคจากลิงป่า จำนวน 30 ตัวที่อาศัยอยู่บนภูเขาโซว เรียกไวรัสนี้ว่า ไวรัสมังกี้บีหรือไวรัสซีเอชวี - 1 ลิงที่มีเชื้อไวรัสนี้จะมีแผลที่ลิ้นและริมฝีปาก ถ้าหากเชื้อไวรัสนี้แพร่เข้ามาสู่มนุษย์จะทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน อาการที่สำคัญ ได้แก่ เป็นไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคสมองอักเสบและถ้าหากเชื้อไวรัสแพร่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตก็อาจเสียชีวิตได้ จึงได้มีประกาศเตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้ลิงป่าหรือให้อาหารลิงป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อที่อาจมีอยู่ในลิงเหล่านี้
        ในปัจจุบันได้มีการนำลิงขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ลิงแมมโบเซ็ท มาเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะอาจเป็นพาหะการแพร่ระบาดของโรคมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส บี จึงขอให้ประชาชนอย่าได้สัมผัสกับลิงป่าทุกชนิด ในกรณีที่นำลิงมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมว่าลิงป่วยหรือไม่ ถ้าลิงมีอาการเซื่องซึม เป็นไข้(ตัวร้อน) ไม่กินอาหาร หายใจผิดปกติ ต้องพาไปหาสัตว์แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย นอกจากนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ลิงที่เลี้ยงเกิดภาวะความเครียดหรือหงุดหงิดเพราะจะทำให้ลิงดุกว่าปกติ จึงอาจถูกกัดหรือขีดข่วนจนเกิดบาดแผลเป็นผลให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากลิงได้ง่ายด้วย
        เนื่องจากลิงเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ได้ จึงขอให้ผู้ที่นำลิงมาเลี้ยงหรือผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับลิงได้ให้ความระมัดระวังในการสัมผัสกับลิงเหล่านี้ โดยผู้ที่สัมผัสกับลิงจะต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ไม่ควรให้ลิงได้สัมผัสกับอาหารที่มนุษย์ต้องรับประทาน เนื่องจากจะทำให้อาหารมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ จากลิงที่เป็นพาหะได้ นอกจากนี้ก็ควรนำลิงที่เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด การกระทำเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากลิงได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีสาเหตุมาจากลิงด้วยครับ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000