สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 คนวัยทอง
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 17 Nov 2006 :  11:13:51  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 49

คนวัยทอง
บัญญัติ สุขศรีงาม

        คนวัยทองหมายถึงผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะร่างกายและสรีรวิทยาอย่างมาก นก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ๆ แต่เนื่องจากผู้หญิงวัยทองและผู้ชายวัยทองจะมีลักษณะแตกต่างกัน จึงขอกล่าวในรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้
        1. ผู้หญิงวัยทอง
        ผู้หญิงวัยทองจะเป็นวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาอย่างมากทางด้านประสาทและจิตใจ เช่น มีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย เหงื่อออกมากนอนไม่หลับ อารมณ์หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ ความจำเสื่อม ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ช่องคลอดอักเสบได้ง่าย จึงเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อโดยเฉพาะข้อนิ้วมือ ผิวหนังแห้งและคัน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง เช่น เต้านมเ**่ยวเล็กลง มีแนวโน้มจะมีไขมันที่บริเวณท้องมากขึ้นจนทำให้เกิดโรคอ้วน สำหรับผลกระทบในระยะยาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาแล้ว ได้แก่ มีความดันโลหิตสูง เป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตัน อาจเป็นอัมพาต เกิดอาการกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ง่าย จากข้อมูลของคลินิกผู้หญิงวัยทองของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่พบมากในผู้หญิงวัยทองจำนวน 10 อันดับแรก ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 79) กลุ่มอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (ร้อยละ 54) กระดูกบาง (ร้อยละ 47) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 35) โรคเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านม (ร้อยละ 30) กรดยูริคในเลือดสูง (ร้อยละ 29) โรคอ้วน (ร้อยละ 29) กระดูกพรุน (ร้อยละ 29) ข้ออักเสบ (ร้อยละ 20) และเบาหวาน (ร้อยละ 6)
        2. ผู้ชายวัยทอง
        ผู้ชายวัยทองจะเป็นวัยที่ฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรน (testosterone) มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปจะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงปีละประมาณร้อยละ 1 และเมื่ออายุ 65 ปีจะมีระดับฮอร์โมนนี้ลดลงกว่าช่วงวัยรุ่นถึงร้อยละ 25 เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อลีบหรือแฟบไม่ค่อยมีแรง ปวดเมื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ กล่าวคือ อวัยวะสืบพันธุ์มีขนาดเล็กลง เกิดภาวะต่อมลูกหมากโตทำให้ปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะแบบกะปริดกะปรอย กำลังวังชาลดลง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ข้อและกระดูกพรุน เข้าสู่ภาวะลงพุงจนทำให้เกิดโรคอ้วน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ หงุดหงิดง่าย ความจำเสื่อม สมาธิต่ำ ซึมเศร้า กลัวหรือตื่นตกใจง่าย ทำอะไรมักขาดเหตุผล ฯลฯ สำหรับผลกระทบในระยะยาว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาแล้ว ได้แก่ มีไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตัน อาจเป็นอัมพาต เกิดอาการกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ง่าย สำหรับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในผู้ชายวัยทอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพในการสร้างเซลล์อสุจิและการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าแอนโดรเจน (androgen) ทำให้ลดความต้องการหรือลดอารมณ์ทางเพศ ลดความสามารถ ในการหลั่งน้ำอสุจิและภาวะที่องคชาตไม่แข็งตัว การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ทำให้ผู้ชายวัยทองขาดความมั่นใจและขาดความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากที่สุด
        จากข้อมูลของคลินิกผู้ชายวัยทองโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่พบมากในผู้ชายวัยทองจำนวน 10 อันดับแรก ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 82) กลุ่มฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง (ร้อยละ 78) หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ร้อยละ 66) ต่อมลูกหมากโต (ร้อยละ 65) โรคอ้วน (ร้อยละ 46) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 39) กรดยูริคในเลือดสูง (ร้อยละ 36) กระดูกบาง (ร้อยละ 32) เบาหวาน (ร้อยละ 22) และกระดูกพรุน (ร้อยละ 9)
        ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ถ้าหากเราไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็จะต้องผ่านเข้าสู่วัยทองทุกคนครับ ดังนั้นทุกคนจึงควรได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยทองดังกล่าวแล้ว ถ้าหากเราทำใจได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนก็จะช่วยลดปัญหาความวิตกกังวลไปได้ อย่างมาก จะช่วยให้ตนเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ขอให้ถือเสียว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยทองจะทำให้เราต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น หมั่นเอาใจใส่ตนเองอยู่เสมอ เช่น รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำลายสุขภาพ เช่น สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด รวมทั้งควรมีการพบแพทย์เมื่อมีปัญหา การกระทำเหล่านี้จะช่วยให้การเสื่อมประสิทธิภาพของร่างกายและจิตใจช้าลง เป็นผลให้ยังคงเป็นหนุ่มสาวได้นานด้วยครับ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000