สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 มารู้จัก...วัคซีนโรต้ากันเถอะ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 01 Aug 2007 :  09:40:13  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

มารู้จัก...วัคซีนโรต้ากันเถอะ
ผศ.ดร. ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

        สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสุขภาพดีชีวีมีสุขพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ สำหรับสาระความรู้ที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยังคงจำเรื่อง “ไวรัสโรต้า...ตัวร้ายสำหรับลูกคุณ” ได้นะคะ ซึ่งไวรัสโรต้านี้เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก สาระความรู้วันนี้จะพูดถึงวัคซีนโรต้าที่เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าค่ะ
        เราทราบกันแล้วนะคะว่า โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้านั้นไม่มีการรักษาเฉพาะ จึงจำเป็นต้องรู้วิธีการป้องกันการเกิดโรค โดยทางรายการได้นำเสนอวิธีการป้องกันไปแล้ว สำหรับวิธีการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าอีกวิธีหนึ่งคือ การให้วัคซีนโรต้า ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางเลือกใหม่อีกวิธีหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เรามาทำความรู้จักกับวัคซีนโรต้ากันหน่อยนะคะ
        วัคซีนโรต้าเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน โดยวัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้ออื่นๆได้ ดังนั้นการนำวัคซีนโรต้ามาใช้จึงมีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือ เพื่อลดความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก และช่วยลดโอกาสที่เด็กต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของวัคซีนโรต้า
        จากการศึกษาพบว่า วัคซีนโรต้ามีประสิทธิภาพอยู่ได้นานอย่างน้อย 2 ปี โดยวัคซีนโรต้าที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงและมีผลข้างเคียงน้อยมาก อาการข้างเคียงที่พบมีเพียงเล็กน้อย เช่น อาการไข้และถ่ายเหลว อย่างไรก็ตามวัคซีนโรต้านี้ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้เท่านั้น กล่าวคือ เด็กที่ได้รับวัคซีนโรต้ายังมีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องร่วงได้จากสาเหตุอื่นๆหรือจากการติดเชื้อชนิดอื่นรวมทั้งเชื้อไวรัสโรต้าเอง แต่อาการที่เกิดขึ้นมักจะไม่รุนแรง ดังนั้นการได้รับวัคซีนโรต้าจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และลดอัตราการตายของเด็กป่วยได้อีกด้วย

ชนิดของวัคซีน
        ในปัจจุบันวัคซีนโรต้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นชนิดรับประทาน โดยใช้หยอดทางปากจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกให้เมื่ออายุ 2 เดือน และครั้งที่ 2 ให้เมื่ออายุ 4-6 เดือน

ข้อควรระวัง
        ข้อควรระวังในการให้วัคซีนโรต้า คือ
        1. ไม่ควรเริ่มให้วัคซีนโรต้าครั้งแรกในเด็กก่อนอายุ 1 เดือนครึ่งหรือมากกว่า 3 เดือน และไม่ควรให้วัคซีนในเด็กที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว
        2. การให้วัคซีนโรต้าครั้งแรกควรห่างจากการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดหยอดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
        3. แม้ว่าโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าจะพบได้บ่อยในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี แต่การให้วัคซีนโรต้าเพื่อป้องกันควรให้แล้วเสร็จก่อนเด็กอายุ 6 เดือน

        จากสาระความรู้ที่นำเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัคซีนโรต้าเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก แต่ในปัจจุบันวัคซีนโรต้านี้ยังมีราคาแพง ความคุ้มค่าในการเลือกใช้วัคซีนโรต้าก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่และท่านผู้ฟังก็ควรใช้ดุลยพินิจและปรึกษาหารือกันว่า ควรจะเลือกให้วัคซีนโรต้าแก่บุตรหลานของท่านหรือไม่ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโรต้าเพียงเท่านี้...สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม

ชิษณุ พันธุ์เจริญ (บรรณาธิการ). (2549). Communication skill…พูดคุยเรื่องวัคซีน. กรุงเทพฯ: ธนาเพรสการพิมพ์.
ชิษณุ พันธุ์เจริญ และ อุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). (2549). Communication skill คุยกันเรื่องไวรัสโรต้าและการป้องกันด้วยวัคซีน. กรุงเทพฯ: ซี แอนด์ เอส พริ้นติ้ง จำกัด.
ชิษณุ พันธุ์เจริญ อุษา ทิสยากร และ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (บรรณาธิการ). (2549). รู้จักไวรัสโรต้า...ต้นเหตุสำคัญของโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก. กรุงเทพฯ: ซี แอนด์ เอส พริ้นติ้ง จำกัด.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000