สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 อันตรายที่อาจเกิดจากภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 14 Aug 2007 :  13:46:18  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

อันตรายที่อาจเกิดจากภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

        ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “กล่องโฟมใส่อาหาร” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งผู้ประกอบอาหารและผู้บริโภค เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการบรรจุอาหารและความสะดวกในการขนส่ง แต่ถ้าหากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น นำไปใส่อาหารที่ร้อนจัดก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้เช่นกัน
        นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เคยนำตัวอย่างโฟมบรรจุอาหารที่มีจำหน่ายกันทั่วไปมาตรวจวิเคราะห์พบว่าได้มาตรฐานทุกตัวอย่างและจากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหารที่ผู้ผลิตนำมาให้ตรวจวิเคราะห์เพื่อการรับรองสินค้าก็พบว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นกัน แต่การนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารมาใช้ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของอาหาร เช่น ไม่นำมาใส่อาหารที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจทำให้ภาชนะโฟมเสียรูปและอาจหลอมละลายได้หรือไม่ควรนำอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟมมาอุ่นในเตาไมโครเวฟ ถ้าหากอุ่นจนอาหารมีความร้อนสูงก็อาจทำให้กล่องโฟมเสียสภาพหรือกล่องโฟมละลายได้เช่นกัน การละลายของกล่องโฟมบรรจุอาหารอาจทำให้มีสารเคมีที่ชื่อสไตรีนออกมาปนเปื้อนกับอาหาร สไตรีนเป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญชนิดหนึ่ง ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารสไตรีนจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ อย่างไรก็ตามปริมาณการละลายของสไตรีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญได้แก่ ปริมาณไขมันในอาหาร ระยะเวลาและอุณหภูมิระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะโฟม ทั้งนี้อาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้มีการละลายของสไตรีนออกมามากกว่าอาหารที่ไม่มีไขมันหรืออาหารที่มีไขมันน้อย ส่วนภาชนะโฟมที่สัมผัสกับอาหารที่ร้อนจัดเป็นเวลานานก็จะมีโอกาสละลายสไตรีนออกมามากเช่นกัน
        ท่านผู้ฟังที่เคารพ การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นผู้ประกอบอาหารจึงไม่ควรนำอาหารที่ร้อนจัดใส่ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัดด้วยการทอดด้วยน้ำมัน เพราะน้ำมันจะช่วยละลายสารสไตรีนที่กล่องโฟมออกมา เนื่องจากสไตรีนละลายได้ดีในน้ำมัน นอกจากนี้ควรนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารไปทำความสะอาดก่อนนำมาบรรจุอาหารเพื่อกำจัดเศษโฟมที่หลงเหลืออยู่ตามผิวภาชนะออกให้หมด ถ้าจะให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ควรนำถุงพลาสติกมารองกล่องโฟมก่อนบรรจุอาหาร รวมทั้งไม่ควรนำกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือมาใช้ซ้ำเพื่อป้องกันการละลายของสารเคมีจากกล่องโฟมออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เช่นกัน ส่วนผู้บริโภคก็ควรเลือกซื้ออาหารบรรจุภาชนะโฟมด้วยเช่นกัน โดยไม่ซื้ออาหารร้อนจัดที่บรรจุในภาชนะโฟมหรือนำอาหารที่บรรจุในภาชนะโฟมมาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ เป็นต้น ถ้าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าวแล้วก็จะทำให้การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

**********************

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000