สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ภาษาดนตรี
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 18 Sep 2007 :  10:52:36  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 50

ภาษาดนตรี
รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


        ได้นำเรื่องสถานีวิทยุอ.ส. ซึ่งเป็นสถานีวิทยุส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพพระราชกรณียกิจอีกด้านหนึ่งที่ได้ก่อให้เกิดคุณอนันต์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ผู้ที่เป็นโรคร้าย พระองค์ทรงห่วงใยและแสดงความห่วงใยนั้นผ่านมาทางรายการที่ทรงจัดขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์
        ดังที่ได้เคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าการกระจายเสียงครั้งแรกของสถานีวิทยุ อ.ส. เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ นั้น เป็นรายการเพลงจากแผ่นเสียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกเอง บางครั้งก็โปรดให้ผู้ฟังขอเพลงทางโทรศัพท์ด้วย ต่อมาทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีของวงดนตรี “ลายคราม” และวงดนตรี “อ.ส.วันศุกร์” ออกอากาศ รวมทั้งวงดนตรีจากสถาบันต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันไปบรรเลงเพื่อความบันเทิงแก่ประชาชนที่เวทีลีลาศสวนอัมพร เช่น วงดุริยางค์กองทัพต่างๆ และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงวงดนตรีไทยเดิม วงดนตรีไทยสากล “สุนทราภรณ์” ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทำให้วงการดนตรีและการขับร้องไทยในสมัยนั้นมีความคึกคักขึ้นเป็นอันมาก
        สำหรับวง “ลายคราม” นั้น มีกำเนิดตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร พ.ศ.๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท มาร่วมเล่นดนตรีทุกเย็นวันศุกร์ ต่อมาจึงรวมตัวกันเป็นวงดนตรี พระราชทานนามว่าวง “ลายคราม” บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ เช่นเพลงคาสสิก เพลงสากลเก่าๆ และเพลงแจ๊ส
        ส่วนวง “อ.ส. วันศุกร์” นั้น เป็นวงที่สืบเนื่องมาจากวง “ลายคราม” เนื่องจากนักดนตรีของวง “ลายคราม” ล้วนแต่เป็นนักดนตรีกิตติมศักดิ์ บางครั้งติดภารกิจไม่มีโอกาสมาร่วมบรรเลงดนตรีได้เต็มที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักดนตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เคยบรรเลงที่สถานีวิทยุอ.ส.บ่อยๆ เข้ามาเสริม และพระราชทานชื่อวงให้ใหม่ว่าวง “อ.ส.วันศุกร์” การบรรเลงดนตรีทางสถานีวิทยุได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวางและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประกาศชักชวนให้ประชาชนบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆอันเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิและทุนช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรี “อ.ส. วันศุกร์” บรรเลงออกอากาศเป็นประจำ บางครั้งพระทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดนตรีนี้ไปบรรเลงเพื่อการกุศล หรือตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในวันทรงดนตรีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วยการเสด็จไปทรงดนตรีเช่นนี้ ทำให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วถึงกัน
        เหตูที่ทรงเลือกดนตรีเป็นสื่อกลางระหว่างพระองค์และประชาชน เพราะทรงเห็นว่าดนตรีเป็นภาษาสื่อสารสากลที่ทุกชนชั้น ฐานะ เพศ วัยสามารถรับรู้และเข้าใจได้ บุคคลใดเมื่อได้ฟังดนตรีก็อาจลืมความทุกข์ หมองเศร้า กลับมามีความสุข สบายใจได้ใหม่ ประกอบกับระยะนั้นมีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อยและยกพวกตีกันอยู่เสมอๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิตกห่วงใยต่ออนาคตของเยาวชนของชาติ จึงทรงมีพระราชดำริสนับสนุนส่งเสริมการดนตรีโดยให้สถานีวิทยุอ.ส.จัดกิจกรรมด้านดนตรีเพื่อโน้มน้าวจิตใจวัยรุ่นให้เยือกเย็น คลายความรุ่มร้อน ทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหนังสือ ในภาวะที่การบันเทิงด้านอื่นๆ ยังมีไม่มากนัก
        นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายสถานีวิทยุ อ.ส. ได้เคยกล่าวไว้ว่า
        “พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและความสัมพันธ์ทางความรู้สึกที่แน่นแฟ้นลึกซึ้งระหว่างสถาบันกษัตริย์กับนักศึกษา ทั้งนี้เพราะทรงถือว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถข้ามเครื่องกีดขาวงทางภาษา วัย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ ภาษาดนตรีสามารถสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเดียวกันได้...”

แหล่งที่มา สถานีวิทยุอ.ส. พระราชวังดุสิต. (2542). ในหลวงกับประชาชน 45ปี สถานีวิทยุอ.ส. พระราชวังดุสิต. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000