สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 มลพิษของสิ่งแวดล้อมกับสิทธิของประชาชน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 12 May 2008 :  14:59:59  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2551

มลพิษของสิ่งแวดล้อมกับสิทธิของประชาชนในการเรียกร้องค่าชดเชยความสูญเสีย
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

         ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่สงครามที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดความสูญเสียกับสหรัฐอเมริกาอย่างมาก จนในที่สุดสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ฮิโรชิมาในวันที่ 6 สิงหาคม 2488 และนางาซากิ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2488 เป็นผลให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไข สหรัฐอเมริกาได้เข้ายึดครองญี่ปุ่นและได้จัดทำสนธิสัญญาด้านความมั่นคงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นฝ่ายจัดหาที่ตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศญี่ปุ่นและรับรองอธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเหนือพื้นที่ที่เป็นฐานทัพนี้ด้วย ปัจจุบันมีกองกำลังของสหรัฐอเมริกาประมาณ 50,000 คน ประจำการอยู่ในฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
         โยโกตะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวและเป็นฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคแปซิฟิก เนื่องจากเป็นฐานทัพของกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาประจำญี่ปุ่น ได้แก่ กองทัพอากาศภาคที่ 5 และกองบินขนส่งที่ 374 ทำให้มีเครื่องบินมาปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก การบินขึ้น – ลงของเครื่องบินในแต่ละวันจะมีเสียงดังมากหรือมีมลพิษทางเสียงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองโยโกตะ ประชาชนเหล่านี้จึงได้มีการเดินขบวนต่อต้านฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้มาโดยตลอด แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นในปี พ.ศ.2539 ประชาชนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาที่เมืองโยโกตะซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษของเสียงได้ยื่นฟ้องศาลที่กรุงโตเกียวให้ดำเนินคดีกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเรียกร้องให้ฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้งดการบินในเที่ยวบินช่วงเช้าและช่วงกลางคืนเพื่อมิให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน และศาลที่กรุงโตเกียวได้พิพากษาตัดสินเมื่อปี พ.ศ.2548 ให้รัฐบาลญี่ปุ่นได้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ฟ้องร้องเป็นเงิน 3,250 ล้านเยน (ประมาณ 960 ล้านบาท) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้อุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด ต่อมาศาลสูงสุดญี่ปุ่นได้พิพากษาตัดสินเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ให้รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษของเสียงของเครื่องบินจากฐานทัพอากาศโยโกตะ เป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านเยน (ประมาณ 887 ล้านบาท)
         จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชาชนสามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ในประเทศไทยก็มีกรณีลักษณะนี้เช่นกัน ดังที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษของเสียงจากเครื่องบินและชาวบ้านได้เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงขอให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาหาข้อยุติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และขอให้จ่ายค่าชดเชยจากความสูญเสียของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นธรรมและมีมนุษยธรรม เพื่อให้ชาวบ้านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ด้อยกว่าเดิม ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะทำให้ทุกฝ่ายมีความสุขและเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและความสามัคคี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนั่นเองครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 30 พฤษภาคม 2550

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000