สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี - 20
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 12 May 2008 :  16:04:39  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2551

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี - 20
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

         ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันปิโตรเลียมมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่น้ำมันปิโตรเลียมที่มีอยู่มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ ทำให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลกหรือที่เรียกว่าโอเปค (OPEC) เริ่มควบคุมปริมาณการผลิตมากขึ้น ประกอบกับการค้าน้ำมันได้ผ่านคนกลางในตลาดค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สหรัฐอเมริกา จึงมีการเก็งกำไรด้วยการเพิ่มราคาจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมขึ้นไปอีก เป็นผลให้ราคาน้ำมันปิโตรเลียมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ประเทศผู้ซื้อน้ำมันทั้งหลายต้องประสบภาวะวิกฤตจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ำมันดังกล่าว หลายประเทศจึงต้องพยายามหาพลังงานทางเลือกมาใช้ลดการใช้ซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยก็เริ่มเตรียมการใช้พลังงานทางเลือกแทนน้ำมันปิโตรเลียมมาเป็นเวลานาน จึงได้มีการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ออกมาใช้กับรถยนต์และในขณะนี้ก็ได้มีการผลิตน้ำมัน อี – 20 (E – 20) ออกมาใช้กับรถยนต์อีกแล้ว เนื่องจากอี – 20 เป็นเรื่องใหม่ จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
         น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเอธิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.5 มาผสมกับน้ำมันเบนซินตามสัดส่วนการผสม เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นการนำเอธิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 มาผสมกับน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 90 สามารถใช้กับรถยนต์ระบบหัวฉีดที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ในปัจจุบันได้มีการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ขึ้นมาใช้เป็นการนำเอธิลแอลกอฮอล์จำนวนมากขึ้นมาผสมกับน้ำมันเบนซิน โดยใช้เอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 มาผสมกับน้ำมันเบนซินร้อยละ 80 เพื่อลดการใช้น้ำมันเบนซินโดยตรงให้มากยิ่งขึ้นเพราะการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ทุก ๆ 1 ลิตร จะสามารถลดการใช้น้ำมันเบนซินได้ร้อยละ 20 นั่นเองครับ
         น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 มีราคาต่ำสุดโดยมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ประมาณลิตรละ 5 บาทและถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณลิตรละ 1 บาทและขณะนี้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ ปตท. กำลังขยายการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ไปที่ปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศแล้ว
         สำหรับรถยนต์ที่จะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ได้นั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลว่ารถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันดังกล่าวเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เฉพาะรุ่นและยี่ห้อที่บริษัทผู้ผลิตให้การรับรอง ส่วนรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ได้แล้ว มีดังนี้
         1. รถยนต์ฮอนด้า รุ่น City – ZX, Civic, Accord, CR – V
         2. รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น Space Wagon 4G69 MIVEC NA4, EFI
         3. รถยนต์นิสสัน รุ่น Teana, Tida
         4. รถยนต์มาสด้า รุ่น Mazda 3
         5. รถยนต์ฟอร์ด รุ่น Ford Focus และ Ford Escape 3.0L ที่ผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
         อย่างไรก็ตาม ท่านที่มีรถยนต์อยู่ก่อนปี พ.ศ.2551 ถ้าหากไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ได้หรือไม่ ก็ขอให้สอบถามได้ที่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถยนต์เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เกินปัญหาตามมาครับ
         ท่านผู้ฟังที่เคารพ การที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 ให้มากยิ่งขึ้นก็มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้น้ำมันเบนซินจากต่างประเทศจะได้ลดค่าใช้จ่ายเงินออกนอกประเทศด้วยครับ รวมทั้งเป็นการช่วยให้ราคาวัตถุดิบที่นำมาผลิตเอธิลแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหามลพิษของอากาศอีกด้วย เนื่องจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี – 20 จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 11 กุมภาพันธ์ 2551
2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2550 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 198ง 20 ธันวาคม 2550
3. http://www.eppo.go.th น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E – 20 (วันที่ค้นข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2551)

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000