สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 “วัยรุ่นตอนต้นกับพัฒนาการทางเพศ”
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 21 Nov 2008 :  11:36:44  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2552

“วัยรุ่นตอนต้นกับพัฒนาการทางเพศ”
เสาวนีย์ ทองนพคุณ

          สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองที่กำลังมีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นหรืออายุประมาณ 12 - 15 ปี คงกำลังว้าวุ่นใจมิใช่น้อยกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศของวัยรุ่นเหล่านั้น ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงพัฒนาการทางเพศ เพื่อทราบความต้องการและให้การดูแลแนะนำที่เหมาะสมนะคะ
          โดยปกติพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นในเพศหญิงจะเร็วกว่าชายเล็กน้อย โดยวัยรุ่นหญิงจะผลิตฮอร์โมนเพศที่เรียกว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้เริ่มมีประจำเดือน แต่ส่วนมากวัยรุ่นเหล่านี้มักไม่ชอบ และก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับการที่มีเลือดออกมาเป็นระยะ ๆ อีกทั้งยังไม่ทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองว่าจะปฏิบัติเช่นไร จึงทำให้เกิดความคับข้องใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศมากขึ้น นอกจากนี้วัยรุ่นหญิงจะมีพัฒนาการทางเพศอื่นๆ เช่น เต้านมมีขนาดโตขึ้น สะโพกผาย น้ำเสียงที่ใสและเล็กลง ผิวหน้าที่แต่งตึง ในบางรายอาจจะเริ่มมีสิวบนใบหน้า เป็นต้น
          ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นส่งผลให้วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสำรวจอวัยวะเพศ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และจะมีสังคมเพื่อนที่คบหากันเฉพาะวัยรุ่นหญิงเท่านั้น
          สำหรับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นที่อายุประมาณ 14 ปี ร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนเพศชาย หรือที่เรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ส่งผลให้อวัยวะสืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตและขยายขนาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นองคชาต อัณฑะ การผลิตน้ำกามจากต่อมลูกหมาก อีกทั้งยังเริ่มผลิตอสุจิจากอัณฑะ จนทำให้เกิดการหลั่งของน้ำอสุจิออกมาภายนอกร่างกายในขณะหลับที่เรียกว่า “ฝันเปียก” ซึ่งวัยรุ่นชายส่วนมากมักจะพึงพอใจ และทำให้เกิดการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองตามมา โดยจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใดขึ้นกับความสนใจและความต้องการทางเพศของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอื่นๆ เช่น นมแตกพาน มีหนวดเครา เสียงแตก ขนขึ้นตามร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น
          ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับวัยรุ่น เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปราศจากความคับข้องใจในเรื่องเพศ แล้วพบกับรายการ “วิถีสุขภาพ” ได้ใหม่ในครั้งต่อไป วันนี้สวัสดีค่ะ

ที่มา
1. ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2549). จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์. (2543). เพศศึกษา.กรุงเทพฯ:โสภณการพิมพ์

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000