สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 12 Feb 2009 :  10:42:17  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2552

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
อาจารย์ จุฑามาส ขุมทอง

          สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสุขภาพดีชีวีมีสุขที่รักทุกท่าน วันนี้ทางรายการของเรามีสาระดีดีเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มาฝากท่านผู้ฟังค่ะ ท่านผู้ฟังทราบไหมค่ะว่าภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะดังกล่าวได้บ้าง แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันและดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้อย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวไปด้วยกันนะค่ะ เรามาทราบกันก่อนนะค่ะว่าภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์พบได้บ่อยเพียงใดและมีความสำคัญอย่างไร นอกจากนี้อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
          ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์พบได้ประมาณร้อยละ 6-8 ของการตั้งครรภ์ค่ะ ซึ่ง ภาวะดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเจ็บป่วยและการตายของมารดาและทารกในครรภ์ นอกจากนี้มีผู้ศึกษาพบว่าภาวะแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของการตายของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะค่ะ สำหรับการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เกิดจากการชักนำโดยการตั้งครรภ์ นั่นหมายถึงส่วนใหญ่การตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาวะนี้ค่ะ และส่วนน้อยเกิดจากความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่เป็นอยู่ก่อนการตั้งครรภ์ จะเห็นได้ว่าหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลฝากครรภ์ที่ดีจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดภาวะทุพพลภาพ และการตายของมารดาและทารกลงได้นะค่ะ เรามาทราบชนิดของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์กันคร่าวๆก่อนดีกว่านะค่ะ หญิงตั้งครรภ์จะได้มีความรู้ไว้บ้างและจำไม่ยากค่ะ ชนิดต่างๆของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้
          1. ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นผลเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และความดันโลหิตสูงจะลดลงเป็นปกติภายหลังการคลอดบุตร
          2. ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง (Chronic Hypertension) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์หรือตรวจวินิจฉัยได้ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ หรือภาวะความดันโลหิตสูงที่ยังคงอยู่นานถึงวันที่ 42 หลังคลอดบุตร
          3. พรีอีแคลมป์เชีย/อีแคลมป์เชีย ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรัง (Pre eclampsia/eclampsia superimposed on chronic hypertension) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงก่อนแล้ว เมื่อตั้งครรภ์อาจกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงมากขึ้นร่วมกับมีอาการบวมและหรือตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ซึ่งเราเรียกภาวะนี้ว่า ซุปเปอร์อิมโพสพรีอีแคลมป์เชีย (Superimposed pre eclampsia)
          4. ภาวะความดันโลหิตสูงชั่วคราว (Transient Hypertension) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตที่สูงขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการตั้งครรภ์หลังไตรมาสที่สองหรือเกิดในระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด โดยไม่มีอาการของโรคเรื้อรังหรือภาวะพรีอีแคลมป์เชีย (Pre eclampsia)โดยทั่วไปภาวะความดันโลหิตสูงจะลดลงสู่ภาวะปกติภายหลังคลอด แต่อาจกลับเป็นซ้ำในครรภ์ต่อไป
          เมื่อเราทราบชนิดของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์อย่างคร่าวๆกันแล้ว คราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์กันนะคะว่ามีวิธีใดบ้าง สิ่งสำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วในระยะเริ่มแรก เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันมิให้โรคเกิดความรุนแรงมากขึ้นและช่วยให้มารดาและทารกในครรภ์ปลอดภัยได้ ซึ่งมีแนวทางการป้องกัน ดังต่อไปนี้
          1. การฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆและสม่ำเสมอจะให้มารดาได้รับคำแนะนำและการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้การมาฝากครรภ์จะช่วยให้สามารถค้นหาภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้และได้รับการแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง เช่น การสังเกตการเพิ่มของน้ำหนัก การวัดความดันโลหิตทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ รวมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมกับภาวะการตั้งครรภ์
          2. การทดสอบในรายที่สงสัยว่าอาจเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เพื่อทดสอบความไวของเส้นเลือดต่อสารหดตัวเส้นเลือด ทำโดยวัดความดันโลหิตภายหลังนอนตะแคงซ้าย 15 นาที เปรียบเทียบความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic) ภายหลังที่ให้นอนหงาย 1 นาที ถ้าความดันไดแอสโตลิก (Diastolic) ในท่านอนหงายสูงกว่าท่านอนตะแคงตั้งแต่ 20 มม.ปรอทขึ้นไปถือว่าเป็นผลบวก
          3. การป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ด้วยยา ยาที่ใช้ ได้แก่ แอสไพริน(Aspirin) ขนาดต่ำๆ อาจจะช่วยลดการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลงได้ นอกจากนี้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์รับประทานยาแคลเซียมกลูโคเนต (Calcium Gluconate) วันละ 2 กรัม ในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ได้ถึง 3 เท่า เป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับเรื่องราวที่ทางรายการนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ น่าจะมีสาระประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า           ท่านผู้ฟังจะนำความรู้ที่เราคุยกันในวันนี้ไปบอกเล่าให้กับคนที่ท่านรักหรือญาติที่อาจจะมีอาการหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้นะค่ะ เวลาสำหรับรายการของเราในวันนี้หมดลงอีกแล้วค่ะ พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม

ธีระ ทองสงและชเนนทร์ วนาภิรักษ์. (2541). สูติศาสตร์. กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรน บุ๊คสเซนเตอร์.
มานี ปิยะอนันต์และคณะ. (2543). สูติศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด.
อำนวย ลอยกุลนันท์. (2542). การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000