สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 โรคทางเดินอาหาร : ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 27 Apr 2009 :  11:48:09  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2552

โรคทางเดินอาหาร : ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

          โรคทางเดินอาหารเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด จึงทำให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารไม่สะอาด มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคในขั้นตอนการผลิต การปรุงอาหารหรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี
          ในปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคทางเดินอาหารมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมเนื่องจากภาวะโลกร้อน ทำให้แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคได้เจริญอย่างรวดเร็วขึ้นและมีการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับประชาชนชาวไทยจำนวนไม่น้อยยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น นิยมรับประทานอาหารดิบหรือปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เนื่องจากมีความร่อยมากกว่าการปรุงให้สุก นอกจากนี้ยังมีการย้ายถิ่นอาศัยของผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาภาวะด้านเศรษฐกิจ ทำให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่กระจายได้ง่ายและควบคุมได้ยาก จึงเป็นผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
          เมื่อไม่นานมานี้ นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลว่าจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,190,277 คน เสียชีวิต 42 คน โรคทางเดินอาหารที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทำให้มีผู้ป่วยมากถึง 1,074,292 คน เสียชีวิต 33 คน ผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
          ในปี พ.ศ.2552 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีเป้าหมายที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินอาหารให้มากยิ่งขึ้น โรคเหล่านี้มี 7 ชนิด ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคพาราไทฟอยด์และโรคไข้เอ็นเทอริก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน 2551 ไปจนถึงสิ้นฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม 2552 ทั้งนี้จะเน้นการควบคุมโรคกับประชากรกลุ่มเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีประชาชนทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่งานทำบุญหรืองานในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนต้องไปรับประทานอาหารนอกบ้าน จึงต้องให้รณรงค์ให้มีการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
          โรคทางเดินอาหารเป็นโรคสำคัญของนักท่องเที่ยวจึงขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารระหว่างการเดินทาง เช่น รับประทานอาหารจากร้านที่สะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทยำ ลาก หลู้หรืออาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่มากับเครื่องปรุงอาหาร ในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงเป็นหมู่คณะที่ต้องปรุงอาหารจำนวนมากก็ควรจะมีการให้บริการอาหารหลังปรุงไม่เกิน 6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาหารบูดเสียซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคทางเดินอาหารนั่นเอง
          ท่านผู้ฟังที่เคารพ แม้โรคทางเดินอาหารจะเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ แต่ทุกคนสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น เลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือภายหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ รวมทั้งใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น ถ้าหากทำได้เช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางเดินอาหารได้อย่างแน่นอนครับ

เอกสารอ้างอิง

1. มติชน 15 ธันวาคม 2551
2. มติชน 16 ธันวาคม 2551

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000