สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 เบนซิน กับ เบนซีน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 18 May 2010 :  15:23:51  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2553

เบนซิน กับ เบนซีน
นันทพร ภัทรพุทธ

          วันนี้ขอคุยให้ฟังถึงศัพท์สับสนของ เบนซิน กับ เบนซีน คำว่าเบนซิน (B-E-N-Z-I-N-E) เป็นคำทั่วไปที่ใช้หรือมักเรียกกันว่า น้ำมันเบนซิน หรือเครื่องยนต์เบนซิน เบนซินเป็นของเหลวผสมของไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดที่ได้จากการกลั่นแยกส่วนน้ำมันดิบ ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า แก๊สโซลีน (gasoline) หรือในประเทศอังกฤษใช้คำว่า เพทโทล (petrol)
          ส่วนเบนซีน (B-E-N-Z-E-N-E) เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ระเหยเป็นไอได้ง่าย กลั่นแยกได้โดยตรงจากน้ำมันดิบหรือพบปะปนอยู่ในน้ำมันเบนซิน สำหรับประเทศไทย สูตรของน้ำมันเบนซินที่ใช้ประกอบด้วยสารเบนซีนร้อยละ 4 โดยปริมาตร สารเบนซีนถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในคน โดยเป็นสารพิษที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบประสาท อวัยวะสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ และมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง
          เรามักเห็นสื่อตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ใช้สับกันอยู่เสมอสำหรับ 2 คำนี้ เราจำกันง่ายๆ ว่าถ้าลงท้ายด้วย “ซิน” สั้นๆ ก็คือ น้ำมันเบนซิน ซึ่งมีหลายชนิด เช่น ชนิดเบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ 91, 95 และเมื่อพูดถึงน้ำมันเบนซินก็มักชวนให้นึกถึงน้ำมันดีเซลเป็นตัวเทียบเคียงทุกครั้ง แต่ถ้าลงท้ายด้วย “ซีน” ยาวๆ ก็คือสารพิษที่ชื่อ สารเบนซีน นั่นเอง
          เบนซิน เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอและใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือเครื่องยนต์เบนซิน แต่สารเบนซีนเป็นภัยใกล้ตัวเราที่ควรหลีกเลี่ยงไม่รับสัมผัส พบเจอน้ำมันเบนซินที่ไหน ก็อาจได้รับสัมผัสสารพิษเบนซีน เข้าสู่ร่างกายได้ โดยชนิดของรถ อายุการใช้งานของรถ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ความเร็วและระบบการระบายอากาศ ล้วนมีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยสารพิษเบนซีนออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย รถที่เก่า หรือการขับรถที่ช้า (อันเนื่องจากการจราจรที่คับคั่ง) และการเปิดกระจกในระหว่างการขับรถ ทำให้สารพิษเบนซีนในรถ มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณความเข้มข้นมากกว่าบรรยากาศภายนอก
          บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับสารพิษเบนซีนที่เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซิน เช่น เด็กปั๊ม ตำรวจจราจร แม่ค้าที่ขายของริมถนน คนขับรถรับจ้าง พนักงานเก็บค่าทางด่วน เป็นต้น และด้วยสารพิษเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็ง การรับสัมผัสน้อยๆ แต่นานๆ ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ อาจมีผลการวิจัยที่สามารถหาสารทดแทนสารพิษเบนซีนมาใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้น เช่นเดียวกับที่เรานำสารทดแทนสารตะกั่วที่เดิมใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซินมาใช้ ทำให้อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษตะกั่วในประเทศไทยลดลง

เอกสารอ้างอิง
1. นันทพร ภัทรพุทธ (2550). ศัพท์สับสน: เบนซิน กับ เบนซีน. ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1.
2. นันทพร ภัทรพุทธ (2551). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารเบนซีนของคนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างในจังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000