สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ตัวเลขในบัตรประชาชน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 21 Jan 2011 :  10:11:08  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2554

ตัวเลขในบัตรประชาชน
โดย รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ท่านผู้ฟังคะ ในชีวิตประจำวันของท่านทุกๆวันคงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวเลขใช่ไหมคะ เริ่มจากตื่นขึ้นมองนาฬิกาว่าบอกเลขอะไร วันนี้วันที่เท่าไร ซื้อของราคาเท่าไร ใช้เงินไปเท่าไร อายุเท่าไร บ้านเลขที่เท่าไร ขึ้นรถเมล์สายอะไร รถหมายเลขทะเบียนอะไร แล้วยังมีตัวเลขอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา วันนี้มีตัวเลขที่คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะสนใจอยากจะทำความรู้จักไว้บ้างว่าตัวเลขเหล่านั้นหมายถึงอะไร
          สิ่งที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้คือ ตัวเลขที่มีอยู่ในบัตรประชาชนของทุกคน หรือตัวเลขประจำตัวของประชาชนทุกคนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเอง ตัวเลขนี้มี ทั้งหมด 13 หลัก ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะจำตัวเลขได้หมด แต่บางท่านจำไม่ได้เพราะมีมากเหลือเกิน ตัวเลขทั้ง 13 หลักนี้หมายถึงอะไร ตัวเลข 13 หลักนี้อาจจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีตัวเดียวคือ ตัวเลขตัวแรก บอกให้ทราบว่าเป็นบุคคลประเภทใด ประเภทของบุคคลนี้แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
          เลข 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
          เลข 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
          เลข 3 คือ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ใน
          สมัยเริ่มแรก (หมายถึง วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
เลข 4 คือ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก
          เลข 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
          เลข 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ใน
ลักษณะชั่วคราว
          เลข 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
          เลข 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
          กลุ่มที่ 2 มี 4 ตัว คือตั้งแต่หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิด โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึง อำเภอหรือเทศบาล
          กลุ่มที่ 3 มี 5 ตัว คือตั้งแต่หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
          กลุ่มที่ 4 มี 2 ตัว คือตัวเลขหลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี
          กลุ่มสุดท้ายมีตัวเดียวคือเลขหลักที่ 13 เป็นตัวเลขที่มีไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคในการป้อนข้อมูลต่างๆ
          ทีนี้ท่านผู้ฟังคงพอจะทราบแล้วนะคะว่าตัวเลขทั้ง 13 ตัวในบัตรประชาชนของเรามีความหมาย ในการบอกว่าเราเป็นบุคคลประเภทใด ไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขที่มีไว้ทำนายลักษณะหรือโชคชะตาของเรา เลขประจำตัวประชาชนของเราจะไม่มีการซ้ำกันเลย และจะเป็นเลขประจำตัวเราจนตาย ไม่มีการเปลี่ยนหรือยกให้คนอื่น ซึ่งการจำแนกรายละเอียดเป็นกลุ่มๆในแต่ละประเภท ทำให้สามารถรองรับจำนวนคนได้อีกมากและอาจจะนานถึง 100 ปีข้างหน้าต่อไป

แหล่งอ้างอิง
ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก .วันที่ค้นข้อมูล 27 สิงหาคม 2553,เข้าถึงได้จาก www.dopa.go.th/fop/pid13.htm

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000