สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 โรงพยาบาลเรือ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 12 May 2011 :  13:55:55  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2554

โรงพยาบาลเรือ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเสก อาทรธุระสุข
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          โรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาดูแลเยียวยาผู้ป่วย หรือกล่าวได้ว่าซ่อมแซมร่างกายของผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้น จนกระทั่งหายเป็นปกติ โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยแบบนี้มีทั่วไป ทั้งในเมืองใหญ่และหัวเมืองอี่นๆ แต่ถ้าไปที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นอกจากจะเห็นโรงพยาบาลที่รักษาคนแล้ว เราจะได้เห็นโรงพยาบาลเรือด้วย
          โรงพยาบาลเรือที่จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณราชหงษ์ โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงษ์หรือพระอธิการสมศักดิ์ สุวัณโน เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งและดูแลสถานพยาบาลแห่งนี้
          การที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเรือก็เพราะคุณตาของท่านเป็นผู้คุมทีมเรือแข่งศรสุวรรณ จึงได้เห็นการแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่เด็ก พอออกจากโรงเรียนท่านก็เป็นฝีพาย เมื่อมาบวชก็เป็นฝีพายไม่ได้ แต่ท่านได้ช่วยชาวบ้านยาเรือบ้าง ซ่อมกาบเรือบ้าง ระหว่างนั้นได้เจอและคุยกับช่างซ่อมเรือทุกวัน ๆ จนกระทั่งได้เรียนรู้เรื่องการซ่อมเรือจนชำนาญ
          จากการที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการซ่อมเรือ การต่อเรือ โดยเฉพาะเรือยาวท่านจึงได้ทำงานที่เกี่ยวกับการต่อเรือ ปรับปรุงเรือ ซ่อมเรือ มาโดยตลอด ประกอบกับท่านคิดว่า เมื่อคนเราเจ็บป่วยยังไปโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาให้หายหรือทุเลาลงได้ เรือก็เหมือนกัน ถ้าเรือชำรุดเสียหาย จะเป็นอาการหนัก หรือไม่หนักมาก ก็ควรมีสถานที่ดังเช่นโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมเรือและสามารถนำกลับมาใช้ได้ดังเดิม นอกจากนี้ ในแง่ของวัฒนธรรม การบำรุงรักษาเรือ ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำของชาติอีกด้วย
          วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลเรือในช่วงแรก ก็เพียงเพื่อเก็บเรือเก่า ๆในวัดมาซ่อมใช้ เพราะเรือที่เป็นสมบัติของส่วนรวม เรือที่สภาพดีบ้าง ชำรุดบ้าง จะถูกนำมาเก็บรักษาในวัด ทั้ง ๆที่การดูแลรักษาเรือไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าพระละเลยไม่ดูแล ชาวบ้านก็จะติเตียนได้ ด้วยเหตุนี้ เรือที่อยู่ในวัดสุวรรณราชหงษ์ จึงได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมเป็นอย่างดี จนกระทั่งชาวบ้านเห็นว่าฝีมือดี จึงเอาเรือมารับการรักษาซ่อมแซมปรับปรุง ลักษณะของการซ่อมจะมีทั้งคว้าน ตัดต่อ เติมทุกรูปแบบ เมื่อคนหนึ่งนำมาซ่อมแล้ว ใช้การได้ดีดังเดิม หรือดีกว่าเดิม ก็จะบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ชื่อเสียงจึงกระจายออกไปสู่ภายนอก ซึ่งเห็นได้จากเรือที่นำมาซ่อมที่โรงพยาบาลเรือแห่งนี้มาจากทั่วสารทิศ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเรือจึงไม่ได้โด่งดังเฉพาะในเขตภาคกลางเท่านั้น แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ทำให้งานซ่อมแซม ปรับปรุงเรือ มีอยู่ตลอดปี
          ในช่วงแรก ๆ พระอธิการสมศักดิ์สุวัณโนได้จดประวัติเรือที่มาซ่อม แต่จำนวนเรือมีมากเกินไป ภายหลังท่านจึงเลิกจด บางครั้งเรือที่มาเข้ารับการรักษา มีอาการหนักมาก แต่พอซ่อมเสร็จก็นำใช้ได้ นำไปแข่งได้ และได้รับรางวัลด้วย เช่น เรือแข่งที่ซื้อมาจากจังหวัดพิจิตร พอซ่อมเสร็จแล้วนำไปแข่งโดยใช้ชื่อว่าเรือ “ศรสุวรรณ” ก็ชนะตลอด และได้รับรางวัลพระราชทานด้วย เรือจากกองทัพเรือชื่อ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง เมื่อซ่อมเสร็จแล้วลงแข่งก็สามารถคว้ารางวัลแชมป์ประเทศไทยมาครอง นอกจากจะส่งเรือมาซ่อมแล้ว ทางกองทัพเรือยังส่งทหารเรือมาฝึกฝีพายที่วัดนี้ด้วย
          เมื่อเรือซ่อมเสร็จแล้วและกำหนดจะมารับเรือกลับ วันที่มารับ เจ้าของเรือต้องพาฝีพายมาให้ครบเพราะพระอธิการสมศักดิ์สุวัณโน จะให้ทั้งทีมพายให้ดูก่อนถึงจะรับกลับได้ ถ้าฝีพายดีก็รับเรือไปได้เลย ถ้าไม่ดีก็ต้องลองซ้อมกันหลายเที่ยวจนกว่าจะพายได้ดี พระอธิการสมศักดิ์สุวัณโนกล่าวว่า เรือดีอย่างเดียวไม่พอ ฝีพายต้องดีด้วย อาจจะเป็นเพราะความเข้มงวดเช่นนี้ เรือที่ออกจากโรงพยาบาลเรือเมื่อไปแข่งที่ไหนก็มักจะคว้ารางวัลไปทุกครั้ง
          เนื้อที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ซ่อมแซมเรือ กับสถานที่เก็บเรือหรือพิพิธภัพท์เรือ เพื่อเป็นแหล่งที่ผู้คนสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาแข่งเรือยาวและประวัติเรือยาวแต่ละลำที่มีชื่อเสียง และเป็นการอนุรักษ์เรือหลากหลายประเภท เช่น เรือโดยสาร เรือบรรทุกข้าวที่เป็นพาหนะของคนในสมัยก่อนในช่วงที่ใช้การคมนาคมทางน้ำ ซึ่งได้จำลองโดยต่อเรือขนาดเล็กไว้ให้ได้ศึกษา
          สำหรับผู้ที่ซ่อมเรือหรือหมอเรือ จะมีหมอใหญ่ก็คือ พระอธิการสมศักดิ์สุวัณโน และผู้ช่วยหมอ หรือชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือ บางคนอายุเกือบ 70 ปี ก็มี คนที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมเรือเช่นนี้ ปัจจุบันนี้มีไม่มากนัก และเป็นที่ต้องการอย่างมาก งานซ่อมเรือถือเป็นงานที่เป็นภูมิปัญญาไทย อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน อาชีพนี้จึงควรได้รับการส่งเสริมเพื่อให้มรดกทางสายน้ำของไทยยังคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

แหล่งอ้างอิง
อ่างทองปลื้ม'โรงพยาบาลเรือ'. (2553, 7 ตุลาคม).ข่าวสดรายวัน,ปีที่ 20 ฉบับที่ 7252.
โรงพยาบาลซ่อมเรือยาว วัดสุวรรณราชหงษ์ อ่างทอง. วันที่ค้นข้อมูล 9 มกราคม 2553, เข้าถึงได้จาก http://www.siamnava.com/fff/index.php?topic=3.0
โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงษ์. วันที่ค้นข้อมูล 9 มกราคม 2553, เข้าถึงได้จาก http://www2.sac.or.th/databases/museumdatabase/detail_museum.php?get_id=11-004


  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000