สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 ภาษาอาเซียน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 22 Dec 2011 :  14:07:01  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2555

ภาษาอาเซียน
อ.ศุภฤทัย สุมนวิริยะ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


          “เฮลโหล (Hello) ซาลามัต-ดาตัง ซาลามัต-เซียง กูมุสตา หนีห่าว ซัวสเต สะบายดี มิงกาลาบา ซินจ่าว สวัสดี” ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านอาจได้พบปะผู้คนที่ใช้คำทักทายเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพราะเรากำลังจะก้าวไปสู่ยุคแห่งประชาคมอาเซียน คงจะลำบากสักเล็กน้อย หากเราต้องท่องจำภาษาต่างๆเพื่อพูดทักทายกับสหายอาเซียนที่เข้ามายังประเทศไทย
          อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกในอาเซียนประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม โดยภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค โดยหน้าตาของประชาคมอาเซียนก็คงจะคล้ายคลึงกันกับการรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรปที่เรียกกันว่า สหภาพยุโรป
          ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่เราชาวไทยต้องเตรียมตัว เพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็คือ ภาษาอาเซียน เนื่องจากประเทศสมาชิกในอาเซียนใช้ภาษาราชการต่างๆกันไป ได้แก่ ภาษามาเลย์ เขมร อินโดนีเซีย ลาว ไทย ตากาล็อก อังกฤษ จีน มลายู ทมิฬ และเวียดนาม
          ครั้งหนึ่งในการประชุมฯของอาเซียน มีพูดคุยกันเรื่องภาษาที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร โดยมีผู้นำบางประเทศเสนอให้สร้างภาษาใหม่สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน โชคดีจริงๆที่ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบรับ เราจึงไม่ต้องมาเรียนภาษาใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดภาษากลางไว้เพื่อใช้ในการติดต่อกัน นั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ เพราะประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองกันอยู่แล้ว
          ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาราชการของประเทศไทย แต่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรให้เราชาวไทยได้เรียนตั้งแต่ชั้นประถม นอกจากนี้คนไทยยังนิยมยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นชื่อคน ชื่อบริษัทห้างร้าน หรือใช้ในการสนทนาทั่วๆไป อย่างไรก็ดี แม้จะมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายมากขึ้น ยังคงมีคนไทยจำนวนมากที่มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขาดทักษะและความมั่นใจในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ
ท่านผู้ฟังทั้งหลาย หากมองในแง่ดีแล้วนั้น การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร จะทำให้เรามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อมีการฝึกฝนมากขึ้น เราก็น่าจะได้พัฒนาทักษะภาษาของเราไปด้วย ดีเสียอีก ในอนาคตพวกเราคงได้พูดภาษาอังกฤษกันคล่องปร๋อ

เอกสารอ้างอิง
“การศึกษาการสร้างประชาคมอาเซียน 2558”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/book/other/ASEAN/ed-building-ASEANcommunity.pdf วันที่ค้นข้อมูล: 4 ส.ค. 54
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th/web/3019.php วันที่ค้นข้อมูล: 1 ส.ค. 54
“มุมความรู้อาเซียน”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.thaichamber.org/scripts/static_detail.asp?Tag=2&nPAGEID=128&nTopimg=7 วันที่ค้นข้อมูล: 2 ส.ค. 54
“ภาษาอาเซียน”. คมชัดลึก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.komchadluek.net/detail/20101122/80293/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html วันที่ค้นข้อมูล: 7 ส.ค. 54
“สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก www.siced.go.th/ppt/nbs2/2-5-4-53.ppt วันที่ค้นข้อมูล: 7 ส.ค. 54

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000