สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 ผิวหนังผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องผิวเผิน....ตอนที่ 1
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 04 Sep 2012 :  17:50:56  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2555

ผิวหนังผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องผิวเผิน....ตอนที่ 1
อาจารย์ชลธิชา จันทคีรี

กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง

          สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังรายการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” วันนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ในการดูแลสุขภาพในตอนที่มีชื่อว่า “ ผิวผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องผิวเผิน ตอนที่ 1” ค่ะ เนื่องจากผิวหนังเป็นส่วนที่มีพื้นที่ผิวมากที่สุดในการห่อหุ้มร่างกาย สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แต่การดูแลผิวหนังที่ถูกวิธีถือว่าเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่าน อาจจะมองข้ามไป ปัญหาของผิวหนังพบได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยสูงอายุแล้วสามารถพบปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังได้ง่าย กว่าวัยอื่นๆ วันนี้ทางรายการของเราเราจึงขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหนังและปัญหาที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับผิวหนังในผู้สูงอายุมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
          ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหนังอย่างเห็นได้ชัด คือ มีรอยเ**่ยวย่น แห้ง ตกกระ มีจุดด่างดำและจุดขาว เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังแตกง่าย ต่อมเหงื่อมีจำนวนและขนาดลดลง ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การได้รับแสงรังสีอัลตราไวโอเลตจากการสัมผัสแสงแดด หรือแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคน สำหรับผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเคลื่อนไหวร่างกายเองได้น้อยมีโอกาสที่ผิวหนังจะเกิดแผลกดทับได้ง่าย
          แผลกดทับเป็นการตายของเนื้อเยื่อหรือเซลล์บริเวณเหนือปุ่มกระดูกที่ถูกกดทับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้ ส่งผลให้เนื้อเยื่อขาดเลือดและเกิดการตายของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ถ้าไม่ได้รับการป้องกันดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะส่งผลให้เกิดแผลกดทับตามมา การเป็นแผลกดทับนอกจากจะส่งผลให้ผู้สูงอายุทุกข์ทรมานแล้ว การรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งแผลกดทับพบได้ทั้งผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและต้องการการดูแลในระยะยาว
          การเกิดแผลกดทับ มีสาเหตุจากหลาย ๆ ปัจจัย คือ
          1. ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยจากตัวของผู้สูงอายุเอง ได้แก่
                    1.1 อายุที่เพิ่มมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของชั้นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งจะบางลง ผิวหนังมีความเปราะบางและฉีกขาดได้ง่าย ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น
                    1.2 ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเอง เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับความรู้สึก ทำให้ไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกเจ็บปวดได้
                    1.3 ผู้สูงอายุที่มีรูปร่างที่อ้วนหรือผอมมากจนเกินไป จะส่งผลให้เกิดแรงกดของเนื้อเยื่อบริเวณปุ่มกระดูกเพิ่มมากขึ้น
          2. ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดแผลกดทับได้ง่ายขึ้น ได้แก่ แรงที่มากระทำต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในลักษณะที่แตกต่างกัน คือ
                    2.1 แรงกด เป็นแรงภายนอกที่มากระทำโดยตรงต่อพื้นที่ผิวของร่างกายทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงโดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูกต่าง ๆ เช่น น้ำหนักตัวของผู้ป่วยที่เป็นแรงกดลงบนที่นอน
                    2.2 แรงเลื่อนไถล เป็นแรงสองแรงที่กระทำในทิศทางตรงกันข้าม เช่น การถูไถไปกับผ้าปูเตียง หรือตัวผู้สูงอายุมีการเลื่อนไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้ อาจใช้การเคลื่อนไหวแบบถัดตัวไปกับพื้น
                    2.3 แรงเสียดทาน เป็นแรงที่เกิดจากผู้สูงอายุสัมผัสกับพื้นผิวด้านนอก เกิดการถลอกของผิวหนัง เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุด้วยวิธีการดึงหรือลาก โดยเฉพาะในรายที่มีผิวหนังอับชื้นจากเหงื่อ ปัสสาวะ หรืออุจจาระ ซึ่งทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการเปื่อยได้ง่าย
          แผลกดทับเป็นปัญหาผิวหนังในผู้สูงอายุที่เราสามารถป้องกันได้ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบทำให้เกิดแผล แต่หากพบว่าผู้สูงอายุเกิดแผลกดทับขึ้นแล้ว ควรให้การดูแลที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของแผลกดทับนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แผลกดทับลุกลามมากขึ้น ซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในตอนที่ 2 สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับสาระดี ๆ นะคะ

บรรณานุกรม
ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล. (2554). ตจวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : ยูเนียนครีเอชั่น.
วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ. (2548). การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2554). การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
การดูแลผู้ป่วยและป้องกันการเกิดแผลกดทับ.วันที่สืบค้นข้อมูล 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://pni.go.th/stroke/?p=69

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000