สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 26 Apr 2004 :  12:01:26  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและรับเลือดที่ผ่านการใช้งานแล้วไปสู่ปอดเพื่อขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับก๊าซออกซิเจนเข้ามาแทนที่ การดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าหากในร่างกายมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดจำนวนมากก็จะไปพอกเกาะที่ผนังเส้นเลือด ถ้าเป็นเช่นนี้ไปนาน ๆ จะทำให้เส้นเลือดตีบหรือแคบเป็นผลให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก ทำให้หัวใจทำงานผิดปกติไป จึงเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับหัวใจขึ้นมา โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยเหล่านี้เริ่มพบในกลุ่มผู้มีอายุไม่มากนัก จากผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ร่างกายมีการสะสมไขมันตั้งแต่ช่วงอายุ 5 – 8 ปี เป็นต้นไป ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี จะมีการสะสมไขมันในเส้นเลือดหัวใจประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ที่มีอายุ 30 – 34 ปี มีการสะสมไขมันในเส้นเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็มีตัวเร่งปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย กล่าวคือ การสะสมไขมันในร่างกายจะมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ง่าย
โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะเกิดจากการมีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ เพราะมีไขมันหรือโคเลสเตอรอลสะสมหรือพอกเกาะที่ผนังของเส้นเลือดดังกล่าว โดยในระยะแรกที่เริ่มมีไขมันหรือโคเลสเตอรอลไปพอกเกาะที่เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจจะยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ แต่เมื่อมีการพอกเกาะของไขมันหรือโคเลสเตอรอลมากกว่า 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ จะเริ่มปรากฏอาการขึ้นมา ถ้าหากมีลิ่มเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดนี้จะทำให้หัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ถ้าเป็นเช่นนี้นานกว่า 4 ชั่วโมง จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุด
สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันมาจากด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในด้านพันธุกรรมนั้นถ้าหากมีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันโดยเฉพาะพ่อแม่จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคนี้เช่นกัน ส่วนผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 55 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้เช่นกัน สำหรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนส่งเสริมให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ได้แก่ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เพราจะทำให้มีไขมันในเลือดสูง จากการสำรวจสุขภาพของประชากรไทยพบว่า คนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครมากกว่า 60 เปอร์เซนต์มีโคเลสเตอรอลสูงเกินค่าปกติที่กำหนดไว้
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดี การออกกำลังจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพตนเองที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยแต่ให้ผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้หาเวลาออกกำลังกายด้วยครับเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันด้วยครับ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000