สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 คาบอแน็กซ์ นวัตกรรมของไม้เทียม
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 11 Feb 2013 :  15:56:12  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2556

คาบอแน็กซ์ นวัตกรรมของไม้เทียม
ชุติมา สุวานิชย์
สำนักบริการวิชาการ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้มีแต่จะลดลง ต้นไม้ที่โตเต็มที่ที่จะสามารถนำมาแปรรูปได้ก็มีน้อยลงไปด้วย ทำให้วัสดุที่เป็นไม้จริงหาได้ยากและราคาแพงขึ้น นวัตกรรมไม้เทียมจึงเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทได้พัฒนาไม้เทียมให้มีความคล้ายคลึงกับไม้จริงมากที่สุด แต่มีความคงทนกว่า
         นายวิชัย โรซาพิทักษ์ กรรมผู้จัดการบริษัทวี.พี.วู๊ด จำกัด จึงสนใจที่จะพัฒนาไม้เทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อได้ไปเยี่ยมชมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและพบกับ ศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยอาจารย์มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขี้เลื่อยไม้ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มาผสมกับพลาสติก PVC โดยได้คิดค้นสูตรผสมให้ใช้สัดส่วน PVC ได้สูงถึง 50 % ซึ่งคุณวิชัยสนใจในงานวิจัยและอยากให้ต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของตนจึงได้ร่วมสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยชื่อ “การพัฒนาวัสดุผสม PVC และผงขี้เลื่อยไม้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานภายนอก” โดยมีนางสาวกัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการวิจัย และได้รับทุนวิจัยส่วนหนึ่งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยงานวิจัยนี้ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อให้คุณภาพไม้เทียมไม่ต่างจากไม้จริง ทั้งในเรื่องของการรับแสง ความทนทานต่อแสงแดดและความชื้นสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง และต้องสามารถโค้งงอได้เพื่อดัดแปลงให้ทำเป็นรูปแบบอื่นได้ จนได้ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมภายใต้ชื่อ คาบอแน็กซ์ และจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ โดยก่อนออกสู่ท้องตลาดได้ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุถึงความเหมาะสมกับงานด้านโยธา กับนายทวิช พูลเงิน นักวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเน้นการสอบคุณสมบัติเชิงกำลังที่จะนำไปใช้จริงในงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การทดสอบแรงดัด ทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงอัด การทดสอบแรงเฉือน และการทดสอบการกระแทก เป็นต้น เทียบกับไม้จริง พบว่าคุณสมบัติเชิงกำลังต่ำกว่าไม้จริงอยู่ประมาณ 1 เท่า
         วัสดุหลักที่นำมาใช้ในการผลิตไม้เทียมคือพลาสติก Virgin PVC (เวอร์จิ้น พีวีซี) และเนื้อไม้ซึ่งสามารถใช้แกลบ ชานอ้อย ใยมะพร้าว หรือใยปาล์มมาผสมแทนได้ นำมาผสมเข้าด้วยกันสัดส่วน 50 : 50 และนำไปสู่กระบวนการขึ้นรูปต่อไป ในการขึ้นรูปนั้นวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเข้าเครื่องอัดรีด โดยควบคุมกระบวนการอัดรีดด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพโดยวัสดุที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นท่อน สามารถนำไปขึ้นรูปได้ทั้งแบบตรงและโค้งเว้า จึงสามารถทำเป็นประตู หน้าต่าง วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ไม้ฝ้า ไม้ระแนง และไม้พื้น เป็นต้น โดยอัตราส่วนการผสมนี้ ได้ทดสอบแล้วว่าเกิดการรับแรงดีที่สุด มีความหนาแน่นมากพอเพื่อป้องกันปลวกและกันน้ำซึม ไม่เปื่อยยุ่ย ดัดงอได้ดีกว่าไม้จริง ไม่ลามไฟและทนความร้อนได้สูงถึง 242 องศา และหากติดไฟก็สามารถดับได้ในเวลา 10 วินาที แก้ปัญหาเรื่องเชื้อรา สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ทนทานมากถึง 15 ปีและยังไม่มีเสี้ยนไม้อีกด้วย
         ถือได้ว่างานวิจัยของนักวิจัยไทยสามารถนำไปช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น อีกทั้งข้อมูลทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

อ้างอิง
         'คาบอนิกซ์' นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ – ฉลาดคิด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/technology/161421 (วันที่ค้นข้อมูล : 18 ต.ค. 55).
         คาบอแน็กซ์นวัตกรรมใหม่แทนไม้จริง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.yellowcon.com/th/content/pages/Wood-Plastic_10102012_r.aspx (วันที่ค้นข้อมูล : 18 ต.ค. 55).
         เสริมแกร่งพลาสติกชิงพื้นที่ไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.wiseknow.com/เสริมแกร่งพลาสติกชิงพื้นที่ไม้.html (วันที่ค้นข้อมูล : 18 ต.ค. 55).
         คอลัมน์ ธุรกิจ ติดดาว: เถ้าแก่ผู้ไม่หยุดนิ่ง สร้างวัสดุแทนไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1344:2012-10-15-06-01-33&catid=40:2010-06-10-02-37-47&Itemid=58 (วันที่ค้นข้อมูล : 18 ต.ค. 55).

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000