สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 การป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย ตอน 2
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5926 Posts

Posted - 20 Aug 2013 :  16:01:17  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2556

การป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย ตอน (การเฝ้าระวังและการเตือนภัย)
นฐพร ลัยรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา

กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


          ต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้พูดถึงเรื่องอุทกภัยและธรรมชาติพยากรณ์กันไปแล้ว วันนี้จะมาพูดกันต่อเรื่องการเฝ้าระวังและการเตือนภัยกันคะ
การเฝ้าระวังภัย จากน้ำท่วมมีดังนี้
          1. ระบบการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม เป็นการติดตาม สังเกต หรือป้องกันไม้ให้ปริมาณน้ำมาก จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่เฝ้าระวังระวังภัยจากน้ำท่วมคือ กรมอุตุนิยมวิยา ซึ่งเป็นผู้เฝ้าระวังและคอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมให้แก่ประชาชน
          2. การเตือนภัยน้ำท่วม เป็นการแจ้งเตือนโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาณการณ์น้ำ หรือแจ้งสถานการณีที่จำเป็น ต่อกี่รับรู้เกี่ยวกับภัยจากน้ำท่วม แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์และสามารถอพยบเคลื่อย้ายไปยังที่ปลอดภัยได้
การเตือนภัยน้ำท่วม มี 2 วิธีได้แก่
          1. การแจ้งเตือนประชาชนโดยตรง ผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ
          2. แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน
รูปแบบของการแจ้งเตือนอุทกภัยหรือน้ำท่วม
          1. การแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความหร้อม โดยการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ฟังประกาศ จากรมอุตุนิยมวิยาหรือหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ
          2. การแจ้งเตือนเพื่อนหนีภัย บอกให้รู้ว่าภัยกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้แล้ว
อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม
          1. กระบอกวัดปริมาณน้ำ เป้นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วมชนิดหนึ่ง ดยใช้วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในระยะเวลา 24 ชั่งโมง เพื่อนำไปคาดการณ์ปริมาณน้ำท่วมหรือเอ่อล้นได้
          2. จุดวัดระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์เฝ้าระวังน้ำท่วมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะใช้กับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับลำห้วยหรือลำธารที่เป็นแม่น้ำสายหลัก
          กระดานข้อมูลเตือนภัยระดับน้ำท่วม เป็นอุปกรณืในการเฝ้าระวังติดตาม และคาดการณ์สถานการน้ำในพื้นที่เพื่อการแจ้งเตือภัยน้ำท่วมให้แก่ชุมชนได้ โดยประกอบด้วย แผนที่เตือนภัยน้ำท่วม หมายเลขโทรศัพย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลค่าระดับน้ำ
          3. ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน เป็นอุปกรณ์สำหรับเตือภัยในหมู่บ้าน
          4. หอกระจายข่าวเตือนภัย เป็นอุปกรณ์กระจายเสียง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเสี่ยงภัยของประเทศ
          ในวันนี้เราก็ได้เข้าใจลักษณะและความสำคัญของการเฝ้าระวังและเตือนภัยกันแล้ว ในครั้งหน้าเราจะพูดถังเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมกันคะ

อ้างอิง
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์.(2556).คู่มือการพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.04 seconds. Snitz Forums 2000