สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
 คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 21 Jun 2004 :  12:32:10  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร

รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเป็นอย่างมาก จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างกว้างขวางในงานทุกประเภท เป็นผลให้
ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย การใช้คอมพิวเตอร์
ให้ประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงาน แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมากเช่นกัน
โดยเฉพาะการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและความเครียด
จากการศึกษาของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 152 คน พบว่าการจัดสถานที่ในการทำงานที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อความอ่อนล้าของสายตามากถึงร้อยละ 92 และมีผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงข้อต่อร้อยละ 3 การที่คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความอ่อนล้าของสายตา ได้แก่ แสงสว่างไม่เหมาะสม (เช่น มีแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไป) ระยะห่างจากสายตาถึงจอภาพคอมพิวเตอร์จะใกล้เกินไป ส่วนสาเหตุที่กระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ
ได้แก่ ลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละครั้งจะนานเกินไป นอกจากนี้
การขาดการออกกำลังกายหรือสันทนาการจึงทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความเครียดค่อนข้างมาก
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยลง เช่น จัดแสงสว่างภายใน
ห้องทำงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ควรใช้แสงสว่างมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดนัยน์ตาพร่ามัวได้และควรติดแผ่นกรองแสงที่จอคอมพิวเตอร์เพื่อลดผลกระทบของแสงสว่าง นอกจากนี้ควรจัดจอภาพคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยและห่างจากสายตาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อลดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากจอภาพมิให้กระทบนัยน์ตามากเกินไป ส่วนในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเกินไป ควรมีการหยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์เป็นบางระยะ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์นานทุกๆ 1 ชั่วโมง ควรหยุดพักสายตาประมาณ 15 นาที ด้วยการมองออกไปไกลจากจาก
จอคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 เมตร กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงนัยน์ตา ใช่ฝ่ามือกดนัยน์ตาเบาๆ รวมทั้งบริหารกล้ามเนื้อนัยน์ตาโดยการกลอกตาไปรอบๆ รวมทั้งการเปลี่ยนอริยาบทเพื่อบริหารร่างกายจะได้ลดความเครียดและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ถ้าหากทำได้เช่นนี้จะสามารถลดผลกระทบจากคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างมากด้วย
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยพยายามส่งเสริมบุตรหลานให้ใช้คอมคอมพิวเตอร์ทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น การกระทำเช่นนี้ถ้าไม่บริหารจัดการเวลาให้ดีก็อาจทำให้บุตรหลานหมกมุ่นหรือใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาเช่นกัน เพราะช่วงวัยเด็กเป็นระยะ
ที่ต้องมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กๆ จำเป็นต้องมีการเล่นกับเพื่อนๆ หรือเข้าสังคมกับครอบครัว เพื่อจะได้มีการเรียนรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์และฝึกทักษะในการสมาคมกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็น
วิถีธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์ทุกคน
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากมาย แต่ขอให้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดด้วยครับ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับใช้ตามที่ต้องการและไม่ส่งผลเสียทั้งในด้านสุขภาพของตนเองและสังคมนั่นเองครับ
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000