สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 21 Oct 2015 :  10:58:33  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ผศ. ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังรายการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” ทุกท่าน วันนี้มีสาระน่ารู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัว เกี่ยวกับอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและการดูแลตนเอง มาฝากค่ะ
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นอาการผิดปกติที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอและแรงพอที่จะทำให้เกิดการคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ อาการนี้จะส่งผลกระทบที่สำคัญ คือ อาจทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เนื่องจากอวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหายใจลำบาก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อ ความพิการ และเสียชีวิตได้
สาเหตุของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
สาเหตุที่สัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมีอยู่หลายประการ ทั้งที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์และ/หรือทารกในครรภ์ ดังนี้
1. ภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง ครรภ์แฝด ครรภ์แฝดน้ำ แท้งคุกคาม รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
2. ประวัติเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ เช่น มีประวัติแท้ง คลอดก่อนกำหนด เคยผ่าตัดคลอด มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดของมดลูก ปากมดลูก เคยผ่าตัดบริเวณปากมดลูก
3. วิถีการดำเนินชีวิต เช่น ความเครียด ภาวะทุพโภชนาการ การทำงานหนัก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด
4. ความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ทารกมีความพิการแต่กำเนิด ทารกเสียชีวิตในครรภ์
สัญญานเตือนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่สามารถสังเกตได้
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดจะมีอาการเตือนเหมือนกับอาการเจ็บครรภ์คลอดปกติ ซึ่งหญิงตั้งครรภ์สามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง เพื่อมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลก่อนที่อาการเจ็บครรภ์จะรุนแรงขึ้น เช่น มดลูกจะหดรัดตัวแข็งเกร็งขึ้นมาจนรู้สึกเจ็บตึงท้องและปวดร้าวไปบริเวณหลังส่วนล่าง อาการเจ็บครรภ์ในแต่ครั้งนานอย่างน้อย 30 วินาที และเจ็บสม่ำเสมอทุกนาที บางรายอาจมีมูก มูกเลือด หรือน้ำคร่ำไหลออกมาทางช่องคลอดด้วย
การรักษาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
โดยทั่วไป แพทย์จะให้การรักษาโดยให้ยาลดการหดรัดตัวของมดลูก เพื่อยืดระยะเวลาในการตั้งครรภ์ให้มีอายุครรภ์ถึง 37 สัปดาห์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทารกมีความสมบูรณ์พอที่จะรอดชีวิตหลังคลอด ในกรณีที่ทารกมีอายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ แพทย์จะให้ยากระตุ้นการเจริญของปอดทารก แต่ถ้าการรักษาเพื่อยืดอายุครรภ์ไม่ได้ผล หรือทารกในครรภ์อยู่ในภาวะอันตราย อาจจำเป็นต้องหยุดการให้ยา และดูแลให้มารดาคลอด
การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
โดยปกติ ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด แพทย์จะรับไว้โรงพยาบาล เพื่อประเมินสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ รวมทั้งให้การรักษาดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรดูแลตนเอง เพื่อลดอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ดังนี้
1. พักผ่อนอย่างเพียงพอ และในบางรายอาจจำเป็นต้องนอนพักบนเตียงอย่างเดียว
2. สังเกตอาการเจ็บครรภ์ของตนเองว่ามีอาการมากขึ้น ถี่ขึ้น นานขึ้นหรือไม่
3. สังเกตว่าลูกในครรภ์ดิ้นมากกว่า 10 ครั้งต่อวันหรือไม่
4. ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด ได้แก่ ใช้เทคนิคการหายใจ ทำสมาธิ
5. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาล เช่น มีไข้ น้ำเดิน และลูกดิ้นน้อยลง
6. กรณีที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ หญิงตั้งครรภ์ควรพักผ่อนต่อที่บ้านอย่างเพียงพอ งดการทำงานหนัก สังเกตอาการของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด นับลูกดิ้น งดมีเพศสัมพันธ์ งดกระตุ้นบริเวณหัวนม และมาฝากครรภ์ตามนัด
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่สัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด มีทั้งสาเหตุป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่สามารถป้องกันได้ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติด รวมทั้งเข้ารับการรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกและปากมดลูก เป็นต้น สำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้ว แล้วพบกันใหม่กับ รายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” นะคะ สวัสดีค่ะ

เอกสารอ้างอิง
ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์. (2554). สาเหตุและการป้องกันการเจ็บคลอดก่อนกำหนด. ใน ประสงค์ ตันมหาสมุทร และคณะ (บรรณาธิการ), สูตินรีเวชทันยุค (หน้า 109-127). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
เยื้อน ตันนิรันดร. (2557). การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเอง. ใน วิบูลย์ เรืองชัยนิคม และคณะ (บรรณาธิการ), การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย (หน้า 23-29). กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000