สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 กฎใหม่ของไลน์ (LINE) ในการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 15 Nov 2018 :  12:07:45  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


กฎใหม่ของไลน์ (LINE) ในการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ชุติมา สุวานิชย์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ปัจจุบันแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช้งานได้ฟรี และมีฟังก์ชั่นมากมายให้เลือกใช้งาน สำหรับผู้ที่ใช้งานไลน์อยู่ในขณะนี้ น่าจะได้เห็นหน้าจอที่ขึ้นมาถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนำไปใช้ทำอะไรบ้าง อีกทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทางไลน์จะขออนุญาติเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสนทนาต่างๆ ของผู้ใช้งาน ให้เข้าไปแก้ไขโดยปิดที่การตั้งค่า เลือกความเป็นส่วนตัว เลือกให้ข้อมูลการใช้งาน เลื่อนปิดข้อมูลห้องแชท ซึ่งทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทยอสมท. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลกับไลน์ประเทศไทย โดยได้รับการชี้แจงว่า ไม่ได้มีการเข้าถึงข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอของผู้ใช้งานไลน์แต่อย่างใด ข้อความที่แชร์กันในโลกออนไลน์บางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยหน้าจอที่ขึ้นมาถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เรื่องการขออนุญาตใช้ข้อมูลเท่านั้น แต่ได้มีส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานสากล ในเรื่องของเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรม รูปแบบ หรือสไตล์การใช้งานในห้องแชท เช่น ข้อมูลการส่งสติกเกอร์ ฟิลเตอร์ตกแต่งภาพ และลิงก์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้พัฒนาบริการต่อไป จึงต้องสอบถามความสมัครใจจากผู้ใช้งานก่อน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดข้อมูลห้องแชทในส่วนข้อมูลการใช้งานก็ได้ค่ะ
         เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของไลน์กันค่ะ
         1. ในการแชทกับเพื่อนทั่วไป ไลน์จะเก็บข้อมูลดังนี้
         - ข้อมูลการใช้สติกเกอร์ อิโมจิ เอฟเฟ็กต์ รวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สติกเกอร์ยอดนิยม และวิเคราะห์อารมณ์ของผู้ใช้งาน แต่จะไม่เก็บเนื้อหาการสนทนา รูปภาพและวิดีโอ
         - รายละเอียดการใช้งาน เช่น บุคคลที่ติดต่อ วันเวลาในการติดต่อ สถานะการอ่านข้อความ รูปแบบข้อมูล ข้อความที่ถูกยกเลิก และการเข้าถึง URL หรือลิงก์เว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้เข้าชม
         - ข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ (Timeline) โดยหากการโพสต์ที่ดูได้เฉพาะตัวผู้ใช้งานเอง จะมีการจัดเก็บข้อมูล วันและเวลาที่โพสต์ รูปแบบของเนื้อหาที่โพสต์ สติกเกอร์ในช่องความคิดเห็น เวลาที่มีการดูโพสต์ และจำนวนครั้งที่ดูโพสต์ เป็นต้น
         - ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ให้บริการ เช่น Keep และการยกเลิกข้อความ จะจัดเก็บข้อมูลวันและเวลาที่มีการใช้งานและที่มีการดูข้อมูล เป็นต้น
         2. การสื่อสารกับบัญชีทางการ (Official Account) ต่างๆ ไลน์จะดึงข้อความไปวิเคราะห์การใช้ แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อความทั้งหมด ข้อมูลของภาพและวีดีโอ เช่น วันและเวลาที่ถ่าย และการตั้งค่ากล้อง เป็นต้น สถานะการอ่านข้อความ วันและเวลาที่ส่งและรับ สติกเกอร์และอีโมจิที่ใช้ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น ตารางนัดหมาย และการโหวต เป็นต้น ซึ่งจะจัดเก็บวันและเวลาที่ใช้ฟังก์ชั่น และจะไม่จัดเก็บในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล เทศบาล พรรคการเมือง หน่วยงานด้านการเงิน โรงพยาบาล องค์กรทางศาสนา และบัญชีที่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
         3. การโทรฟรีผ่านไลน์ ทั้งโทรแบบเสียงและวีดีโอ จะจัดเก็บข้อมูลเอฟเฟ็กต์และฟิลเตอร์ที่ใช้ระหว่างการโทร ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรและผู้รับ วัน เวลา และระยะเวลาในการโทร แต่ไม่บันทึกเนื้อหาการโทร
         4. ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกแชร์กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทของไลน์ โดยเป็นข้อมูลที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของไลน์
         วัตถุประสงค์หลักในการขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งานในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการในระยะยาวของไลน์ โดยข้อมูลผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในบริการต่างๆ ของไลน์ และผู้ใช้งานจะไม่ได้รับข้อความขยะจำนวนมาก ไลน์จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการหลอกลวงต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การขโมยบัญชีไลน์ได้ ซึ่งไลน์พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่จะใช้ในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความเป็นส่วนตัวสูงมาก จึงต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใสในเรื่องการจัดการข้อมูลและเป็นการเคารพต่อสิทธิของผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามก่อนการยินยอมดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอพลิเคชั่นไลน์ที่การตั้งค่า เลือกความเป็นส่วนตัว เลือกให้ข้อมูลการใช้งาน ส่วนข้อมูลห้องแชท ด้านใต้ส่วนดังกล่าว จะสามารถกดดูเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ วันนี้ สวัสดีค่ะ

อ้างอิง
คำถามที่พบบ่อยและข้อมูลรายละเอียด - เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://terms.line.me/line_communication_privacy_th?lang=th. (วันที่ค้นข้อมูล : 18 กรกฎาคม 2561).
เจาะเงื่อนไข (ที่ว่าเป็นกฎใหม่ของ) LINE การเข้าถึงข้อมูลห้องแชทคืออะไร ไลน์แอบอ่านแชทเราได้ไหม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.beartai.com/news/it-thai-news/261416. (วันที่ค้นข้อมูล : 18 กรกฎาคม 2561).
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000