สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  11:36:32  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกันในการลดต้นทุนการผลิต การมีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และการจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่ชัดเจน มีอำนาจในการต่อรองราคา ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปโดยเฉพาะแก่ผู้บริโภค อาทิ แปลงใหญ่ทุเรียน อ.เขาสมิง จ.ตราด และแปลงใหญ่ข้าว ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
         หากพูดถึงแปลงใหญ่ข้าว ยังได้ดำเนินงานรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร, โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ, โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ; พันธุ์ กข 43 เป็นต้น ในปีนี้โครงการส่งเสริมปลูกข้าว กข 43 พันธุ์ข้าวน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและต้องการลดความอ้วน ตลาดมีความต้องการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะประเทศจีนสั่งข้าว กข 43 กว่า 10,000 ตันข้าวสาร ซึ่งรัฐบาลจะได้มีการส่งเสริมการปลูก ในพื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ส่งเสริมให้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร เป็นศูนย์กลางพบปะระหว่างเกษตรกรกับอาสาสมัคร นักส่งเสริมเกษตร เจ้าหน้าที่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
         การช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกด้าน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว นำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาปรับปรุงคุณภาพโดยลดความชื้นเพื่อจะขายได้ในราคาสูงขึ้น หรือนำข้าวเปลือกไปเก็บในสถานที่เก็บที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพข้าว โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละ ไม่เกิน 18,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,772 ล้านบาท
         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง 361,457 ราย เป็นเงิน 5,612 ล้านบาท นอกจากนี้จ่ายเงินช่วยเหลือไปยังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีก 3.6 ล้านราย วงเงินประมาณ 51,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ และสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก ธกส. จะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เร่งจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้
         ปีนี้ถือเป็นปีทองของชาวนาโดยแท้จริง สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีเกษตรกรจะขายได้ราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 1.6 - 1.7 หมื่นบาท/ตัน บางพื้นที่ขึ้นไปถึง 1.8 หมื่นบาท/ตัน หากทุกฝ่ายใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง มีโอกาสที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไทยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกเจ้า คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 18 ล้านตัน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดอยู่ที่ตันละ 6.5 - 6.7 พันบาท ข้าวเปลือกเจ้าแห้งตันละ 8 พันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ปรับสูงขึ้นจากปีที่แล้ว รวมทั้งยังมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ ชมรมรถเกี่ยวนวดข้าวไทยจะคิดค่าบริการรถ 450 - 500 บาท/ไร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอำนวยความสะดวกอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวบรรทุกขนย้ายรถเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวนอกสถานที่ในอัตราต่ำสุด กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดโรงสีข้าว พร้อมกำชับผู้ประกอบการรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัด และติดป้ายแสดงราคาให้มองเห็นชัดเจน
         จะเห็นได้ว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวนา ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

แหล่งข้อมูล
พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์. (2561). โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNRPT6111190010001
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000