สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 การฆ่าตัวตายของคนเกาหลี (๑)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  11:51:49  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


การฆ่าตัวตายของคนเกาหลี (๑)
ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ได้เคยเล่าถึงการการฆ่าตัวตายของคนไทยไปแล้ว มาครั้งนี้ขอเล่าถึงการฆ่าตัวตาย ของชาวกิมจิหรือคนเกาหลีให้ทราบค่ะ หากพิจารณาจากอัตราการฆ่าตัวตายและจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายประกอบไปด้วย สาเหตุด้านสังคม, สาเหตุด้านเศรษฐกิจ และสาเหตุอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ ปัญหาความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และการฆ่าตัวตายเลียนแบบ
         สาเหตุแรกคือ ด้านสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็นสาเหตุในวัยเรียน กับวัยทำงาน โดยสาเหตุในวัยเรียนประกอบด้วยปัญหา“สภาพทางครอบครัว” เมื่อเราพูดถึงคำว่า ครอบครัว ใครหลายคนมักจะนึกถึง ความสบายใจ ความอบอุ่น หรือความสุข แต่สำหรับวัยรุ่นบางกลุ่มแล้ว คำว่าครอบครัว กลับทำให้นึกถึงความเศร้า และความทุกข์ทรมาน เพราะในปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ดังนั้น คนในครอบครัวจึงคาดหวังในตัวบุตรหลานมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งการคาดหวังในตัวบุตรหลานไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่หากคาดหวังสูงเกินไป อาจกลายเป็นความกดดันและส่งผลให้วัยรุ่นเครียด และ ทำสิ่งเลวร้ายได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหาต่อมาคือ “สังคมในโรงเรียน” โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กได้รู้จัก เพื่อนใหม่ ซึ่งมาจากต่างพ่อต่างแม่ต่างสภาพแวดล้อม ดังนั้นเพื่อนแต่ละคนจึงมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน บางคน อาจจะได้รู้จักเพื่อนที่นิสัยดีคอยช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาได้ ในขณะเดียวกันบางคนก็อาจเจอกับเพื่อนที่นิสัย แย่คอยกลั่นแกล้งหรือล้อปมด้อยตลอดเวลา อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ หรือทางเพศ โดยทั่วไปแล้วการกลั่นแกล้งนั้นจะต้องมีเจตนาทำร้าย มีความไม่เท่ากันระหว่างสองฝ่าย มีการทำซ้ำ ทำให้ เกิดความทุกข์ และมีการยั่วแหย่ ผลของการกลั่นแกล้งอาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง ทั้งความโกรธ ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และที่ร้ายแรงที่สุดคือการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ผู้ที่เป็นฝ่ายกลั่นแกล้งก็อาจพบปัญหาทางสังคม ในอนาคตได้
         ส่วนสาเหตุในวัยทำงาน เกิดจากความเครียดมากที่สุดและมีแนวโน้มที่คิดจะฆ่าตัวตายมากที่สุด ใน แต่ละปีพบว่า คนที่อยู่ในวัยทำงานมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยชีวิตส่วนใหญ่ของคนในวัยทำ งานจะเกี่ยวข้องและอยู่ในช่วงของเวลาการทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าในการทำงานนั้นจะต้องเกิดความเครียด เช่น ความเครียดในหน้าที่ เวลาทำงานที่มากเกินไป และความกดดันจากทางสังคม ภาระหนี้สิน เป็นต้น โดยความ เครียดของคนในวัยทำงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาในครอบครัว และความรักอีกด้วย ซึ่งความเครียดเหล่านี้สามารถนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ โดยมีสาเหตุดังนี้คือ “ทำงานล่วง เวลา” การทำงานนอกเวลางานหรือในวันหยุดเป็นประจำจะทำให้เสพติดการทำงาน และยิ่งได้รับคำชมหรือ การยกย่องเชิดชูแล้ว จะทำให้เกิดทัศนคติว่าหากหยุดทำงานนอกเวลาเมื่อไรก็จะไม่มีคุณค่า ดังนั้นสมองจะ สั่งให้ทำงาน ทำงาน และทำงานตลอดเวลา จากบทความ ‘อีกด้านของวงการพัฒนาเกมส์ในเกาหลี แข่งขันสูง ทำงานหนักเฉลี่ยสัปดาห์ละ ๖๐ ชม.’ บนเว็บไซต์ blogone.com ระบุว่าเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นอันดับ ๒ ของ ประเทศกลุ่ม OECD ที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันยาวนานที่สุด ถึงแม้พ.ร.บ.แรงงานจะจำกัดชั่วโมงทำงานไว้ ที่สัปดาห์ละ ๕๒ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ๔๐ ชั่วโมงในเวลางานปกติกับล่วงเวลา ๑๒ ชั่วโมง แต่กระทรวงแรง งานตีความคำว่า สัปดาห์ว่า ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ ในทางกฎหมายจึงสามารถยืดชั่วโมงการทำงาน ออกไปได้ถึง ๖๘ ชั่วโมง คิดเป็น ๕๒ ชั่วโมงในวันทำการปกติกับอีก ๑๖ ชั่วโมงในวันเสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงการ ทำงานที่มากนี้ทำให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัว จึงทำให้เกิดความเครียด สะสมจนถึงภาวะซึมเศร้า สุดท้ายนำไปสู่การฆ่าตัวตาย สาเหตุต่อมาคือ “ความกดดันและการแข่งขันทาง สังคม”เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เคยเป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนจึงทำให้ต้องผลักดันตัวเองให้เจริญก้าวหน้า จนเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุ นี้จึงส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกันตลอดเวลา ทั้งการศึกษาและการทำงาน ซึ่งผู้คนใน วัยทำงานของประเทศเกาหลีใต้ทำงานหนักและจริงจังมากในทุกอาชีพและทุกระดับงาน เพราะคนเกาหลี เชื่อว่าการทำงานหนักนั้นทำให้ได้ผลงานที่ดี ซึ่งชาวเกาหลีจะเอาใจใส่กับงานที่ตนเองทำหรือรับผิดชอบและ จริงจังกับงานมาก อีกทั้งชาวเกาหลีมักจะคิดเร็วทำเร็วจนมีคำกล่าวว่า “ทุกอย่างต้องเร็ว” และปัจจุบันนี้ สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น คนเกาหลีต้องทำงานให้รวดเร็วและหนักมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ผู้ คนเกิดความเครียดสูงจากการทำงานและการใช้ชีวิตกดดันตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่างมีความเร่งรีบ และผิดพลาดไม่ได้ ซึ่งความกดดันเหล่านั้นก่อให้เป็นความเครียด ความหมดหวัง ความท้อแท้ และอาจคิดทำ ร้ายตัวเอง ทั้งนี้เมื่อเริ่มมีความคิดนี้แล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้ และเริ่มหาวิธีลงมือจึงกลายเป็นโอกาสในการ ฆ่าตัวตายได้สำเร็จ สาเหตุสุดท้าย “ปัญหาเพื่อนร่วมงาน” ประเทศเกาหลีใต้เป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น มีภาวะกดดันในที่ทำงานเพราะต้องแข่งกันทำงานทั้งจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เกิดความเครียด จากการถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งบางคนนั้นก็เลือกแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย โดยวิธีการกลั่นแกล้งมีตั้งแต่การเป็น ศัตรูกันแบบเด็ก ๆ จนถึงการทำร้ายแบบอาชญากร ซึ่งผู้ถูกกลั่นแกล้งจะเสียชื่อเสียง ถูกด่าว่า เผชิญกับพฤติ กรรมก้าวร้าว และถูกปฏิบัติแบบเย็นชา นอกจากนี้ผลกระทบของการกลั่นแกล้งทำให้หลายคนประสบ ปัญหาร้ายแรงทั้งทางสุขภาพอันเป็นผลจากการถูกรังแกอย่างโหดร้าย มีความซึมเศร้า เกิดความผิดปกติในการ นอนหลับ และอาการหวาดกลัวล้วนเป็นผลส่วนหนึ่งที่เกิด จากการถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิด เป็นความเครียดและนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด
         น่าเศร้าใจมากเลยใช่ไหมคะกับสาเหตุทางสังคมที่ทำให้คนเกาหลีฆ่าตัวตาย ครั้งหน้าจะมาเล่าถึง สาเหตุทางเศรษฐกิจกันค่ะแหล่งอ้างอิง
Chosun News. (2013). #52397;#49548;#45380; #51079;#45800; #51088;#49332; #45824;#52824;#46041;, #50628;#47560;#46308; #52852;#54168;#49436; #50584;#44592; #46308;#50612;#48372;#45768;. วันที่ค้นข้อมูล ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก http://news.chosun.com/site/data/html_dir/ 2013/04/22 /2013042200603. Html
jobsDB (๒๕๕๗). ผลเสียของการทางานหนักเกินไป. วันที่ค้นข้อมูล ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ผลเสียของการทำงานหนักเกินไป
Kapook. (๒๕๕๖). ช็อก! เด็กเกาหลีอายุ 10 - 19 ปี ฆ่าตัวตาย อึ้งเหตุถูกแกล้งในโรงเรียน. วันที่ค้นข้อมูล ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก https://hilight.kapook.com/view/83542
konthai122. (๒๕๕๔). นิสัยคนเกาหลี. วันที่ค้นข้อมูล ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก http://konthai
122.blogspot.com/ 2011/08/blog-post_4544.html
wol.jw.org. (๒๕๔๗). ที่ทางานหรือสนามรบ? วันที่ค้นข้อมูล ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก
https://wol.jw.org/th/wol/d/r113/lp-si/102004321#h=3
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000