สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 การฆ่าตัวตายของคนเกาหลี (๒)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  11:56:18  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


การฆ่าตัวตายของคนเกาหลี (๒)
ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ครั้งที่แล้วได้เล่าถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายของคนเกาหลีที่เกิดจากปัญหาทางด้าน สังคมไปแล้ว วันนี้จะขอเล่าถึงสาเหตุด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ
         สาเหตุด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีมีที่มาจากอันดับแรกคือ “วิกฤติ เศรษฐกิจทั่วโลก” โดยเริ่มจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้เห็นชัดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดจากความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลด ลง มีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การกู้ยืมและการให้กู้ยืมที่มี ความเสี่ยงสูง และระดับหนี้สินของบริษัทและบุคคลที่สูงเกินไป วิกฤติครั้งนี้มีผลหลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้ เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทั่วโลก ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศเกาหลีใต้ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ลดต่ำลงที่ร้อยละ ๐.๖๙ และต่อมาใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ แม้ว่าอัตราการเติบของโตของ GDP จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP เพียงร้อยละ ๒.๒๙ เป็นผลมาจากอุปสงค์ความต้องการในสินค้าของเกาหลีใต้ กำลังอยู่ในอาการสะดุดติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์ในแถบยุโรป ประเทศเกาหลีใต้จึงมีการปลดพนักงาน เป็นจำนวนมากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในตอนนั้น จากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวด เร็วในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหนี้สาธารณะยุโรป ทำให้ประเทศเกาหลี ใต้มีการปลดพนักงานเพื่อให้บริษัทอยู่รอด การทำเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ว่างงานทำให้พวกเขาเกิดความ เครียดและฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ศาสตราจารย์โนยงฮวัน นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จาก Seoul Women's University ยังได้หาสาเหตุการฆ่าตัวตายในประเทศเกาหลีใต้จากการเปลี่ยนแปลงโครง สร้างทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ พบว่าเพราะความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐ กิจโลกและการปรับโครงสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชน ที่ยากจนนั้นมีความมั่นคงทางสังคมต่ำลง จนเพิ่มอัตราการฆ่าตัวตายของชายวัยกลางคนที่ต้องรับผิดชอบ ครอบครัว อีกทั้งเมื่อดูผลสำรวจอื่นๆ จะพบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอีก ด้วย จากรายงานการสำรวจทางสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ.๒๕๕๕ พบว่า เหตุผลที่สำคัญที่ผู้ชายอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปต้องการฆ่าตัวตายเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจร้อยละ ๔๒.๖ และเป็นผู้พิการหรือมีโรคภัยไข้เจ็บจำนวนร้อยละ ๑๔.๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผย ผลวิเคราะห์ข้อมูลคำให้การจากคนรอบข้าง และคำสั่งเสียของผู้ที่ฆ่าตัวตาย พบว่า หนึ่งในห้าเหตุผล ที่คนฆ่าตัวตายเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ หากดูจากบันทึกสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะพบว่า ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ในจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย ๑๓,๙๔๐ ราย มี สาเหตุจากปัญหาทางการเงินจำนวน ๒,๖๑๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ ของจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด ใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากพิษเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกาหลีใต้ไม่ดี จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ เหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดคือ ประชาชนในประเทศเป็นหนี้กันมากยิ่งขึ้น เพราะไปกู้ยืมเงิน หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต จึงมีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
         ต่อมาคือ “การขาดทุนจากธุรกิจ หรือการลงทุนอื่นๆ” ในปัจจุบันการลงทุนทำธุรกิจถือว่าได้รับความ นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศเกาหลีใต้ ผู้ประกอบการต่างๆ ต่างก็ทำ ธุรกิจด้วยหวังผลกำไร บางรายอาจมีการลงทุนในรูปแบบที่ไม่สัมพันธ์กับผลกำไรจึงทำให้เกิดการขาดทุน นอก จากนี้การลงทุนไม่ได้มีเพียงธุรกิจ SME หรือการลงทุนทำการค้าที่เห็นกันทั่วไป ในปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยน แปลงไป เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น จึงเกิดการลงทุนในรูปแบบของดิจิทัล เช่นการเล่นบิทคอยน์ โดยบิทคอยน์ คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ไม่มีใครเป็นเจ้าของ บิทคอยน์ ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญ โดยระบบของบิทคอยน์ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ การจะผลิตบิทคอยน์ขึ้นมาได้ นั้นต้องใช้วิธีการ “ขุด” โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายที่จัดวางไว้ให้เท่านั้น เหตุผลที่สร้างบิท คอยน์ขึ้น เพราะต้องการสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร สามารถส่งหากันผ่านระบบอิน เทอร์เนต และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆ ในตอนแรกบิทคอยน์ถือว่า เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบคอยกำกับดูแล ทางรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ เพราะไม่ต้อง เปิดเผยตัวตนของผู้ทำธุรกรรม แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเล่นบิทคอยน์ และแม้ว่าในปัจจุบันจะถูกทำ ให้ถูกกฎหมายแล้ว โดยมีการวางระเบียบต่างๆ และผู้ที่จะเล่นบิทคอยน์ต้องเปิดเผยตัวตนออกมา แต่จำนวนผู้ เล่นก็ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าบิทคอยน์มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีความผันผวนในค่าเงินมากก็ตาม ราคาบิทคอยน์มี ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาบิทคอยน์อยู่ที่ ๑๑,๕๒๖ ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ ๑ bitcoin แต่ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเงินบิทคอยน์ตกมาอยู่ที่ ๖,๖๒๙ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ๑ bitcoin ซึ่งนี่เป็นความเสี่ยงที่คนเล่นบิทคอยน์จะต้องยอมรับให้ได้ แต่ก็มีกรณีที่ผู้เล่นบิทคอยน์รับผล กระทบจากความผันผวนนี้ไม่ไหวเช่นกัน โดยมีข่าวนักศึกษาเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายหลังขาดทุนอย่างหนัก จาก ราคาเงินดิจิทัลที่ดิ่งลงในช่วงต้นปีนี้ ขณะที่ล่าสุดราคาบิทคอยน์ร่วงลงไปเหลือเพียง ๘,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากจุดสูงสุดเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกือบ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
         เรื่องของเงินๆ ทองๆ นั้น ไม่เข้าใครออกใคร มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ถ้าเงินไม่มีแล้วทำใจ ไม่ได้หลายคนเลือกที่จะจบชีวิตตนเองเพื่อตัดปัญหา ในครั้งหน้าจะมาเล่าถึงสาเหตุที่เกิดจากจากปัญหา “การฆ่าตัวตายเลียนแบบ” และ “LGBT” กันนะคะ

แหล่งอ้างอิง
Google. (๒๕๖๑). บิทคอยน์. วันที่ค้นข้อมูล ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/8aKDJV
papranu ๑๒๓๔๕. (๒๕๕๖). วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis). วันที่ค้นข้อมูล ๓
เมษายน ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก http://hamburgercrisis93721.blogspot.com
Siam Blockchain. (๒๕๖๑). Bitcoin คืออะไร. วันที่ค้นข้อมูล ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก
https://siamblockchain.com/bitcoin-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-
%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
VOICE. (๒๕๖๑). นศ.เกาหลีใต้ฆ่าตัวตายหลังขาดทุนจากเงินดิจิทัล. วันที่ค้นข้อมูล ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑.
เข้าถึงได้จาก https://voicetv.co.th/read/SJti1n-UM
#50672;#54633;#45684;#49828;. (2015). #54616;#47336; 40 #47749; #49828;#49828;#47196; #47785;#49704; #45130;#45716; '#51088;#49332; #44277;#54868;#44397;'. วันที่ค้นข้อมูล ๔ เมษายน ๒๕๖๑.
เข้าถึงได้จาก https://www.huffingtonpost.kr/2015/09/06/story_n_8094544.html
#51060;#50689;#52285;. (2017). #49892;#50629;#47456; 5%...#48120;#44397; #48372;#45796; #45458;#50500;#51256;. วันที่ค้นข้อมูล ๓ เมษายน ๒๕๖๑. เข้าถึงได้จาก
http://www.hankookilbo.com/v/d86e9ad97b0942788445c925023d5273
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000