สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 ตรวจสุขภาพนั้นสำคัญไฉน
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6354 Posts

Posted - 24 Dec 2018 :  12:44:22  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ตรวจสุขภาพนั้นสำคัญไฉน
รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ตรวจสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะ...จะบอกให้ การตรวจสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ ตรวจเอง ดูเอง สังเกตเองก็ได้ จากความผิดปกติภายนอก เช่น สีผิว ดวงตา อาการบวมช้ำ เป็นต้น ดังนั้น ทุกคนควรหมั่นสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติอะไร และความผิดปกตินั้นมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเรื่องใด เช่น อาการสัมพันธ์กับการกิน การนอน การถ่ายอุจจาระ การออกกำลังกาย หรือไม่
         แล้วต้องตรวจสุขภาพตอนไหนบ้าง ???
         สำหรับผู้ที่มีนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงานต้อง..............
         1. ตรวจก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้เทียบเคียงกับผลการตรวจสุขภาพในปีถัดไป
         2. ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจตามความเสี่ยงของสภาพงาน
         3. เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ซึ่งลักษณะอันตรายในงานไม่เหมือนเดิม
         4. เมื่อหยุดงาน 3 วันทำงานต่อเนื่องกัน เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ต้องกลับเข้า
มาทำงานพร้อมใบรับรองแพทย์
         สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ควรไปพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพเมื่อไร ???
         คำตอบ
         1. เมื่อมีอาการผิดปกติที่คุณไม่อาจจัดการได้ จนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
         2. เมื่อรู้สึกกังวลต่ออาการผิดปกติ แม้จะไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต ก็ควรไปตรวจเพื่อความสบายใจ
         3. ตรวจสุขภาพตามระยะ ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ การมีโรคประจำตัว
         หากมีอาการเพียงเล็กๆ น้อยๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ เป็นไข้ ปวดหัว ท้องเสีย อาจซื้อยากินเองได้ โดยไม่ต้องไปหาหมอ แต่หากเป็นเรื้อรัง ก็ควรไปพบหมอเป็นดีที่สุด
         การซื้อยากินเองก็ควรปรึกษาเภสัชกร ร้านขายยา หลายคนชอบใช้ยาสมุนไพร เพราะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ ก็ควรระวังไม่ใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะยาสมุนไพรหลายอย่างไม่ได้ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ทำให้ไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย และพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์ในการรักษาอาการเฉพาะจริงๆ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอาจไม่ได้ควบคุมเรื่องความสะอาดหรือปริมาณยาที่เหมาะสม จึงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยาสมุนไพรได้
         หากคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพ อย่าชะล่าใจ ปล่อยไว้นาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาการอาจรุนแรงมากขึ้นจนเกินเยียวยา ควรรีบไปพบหมอ เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีของเราคืนมา ท้ายนี้ขอให้สุขภาพดีจงเป็นของทุกท่านนะคะ

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2558). 6 เรื่องน่ารู้ก่อนตรวจสุขภาพ. สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/29182- (เข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561).
เสาวรส มิตรานิยานุรักษ์ (2561). ต้องหาหมอไหมเนี่ย! .พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ อินสปายร์.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000