สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 ของขวัญปีใหม่จากใจ 6 กระทรวง
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 15 Jan 2019 :  11:01:32  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ของขวัญปีใหม่จากใจ 6 กระทรวง
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ในช่วงปีใหม่นี้ หลายท่านอาจจะต้องการไปพักผ่อนกับครอบครัว โดยอาจจะไปก่อนเทศกาล ในเทศกาล หรือหลังเทศกาล ซึ่งพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนปี 2562 โดยประกอบด้วย 6 กระทรวง ดังนี้
         กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย บำบัดทุกข์ 9 โครงการ บำรุงสุข 13 โครงการ เช่น การพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม การดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพิ่มเติมในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญ รวมระยะทาง 385 กิโลเมตร คือถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุและถนนสาธุประดิษฐ์
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ยกเว้นค่าเช้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ชลบุรี เริ่ม 5 ธันวาคม 2561 -13 มกราคม 2562 ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เริ่ม 22 ธันวาคม 2561-5 มกราคม 2562 กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark เชียงใหม่ กำหนดวันเสาร์ทุกๆ สัปดาห์ เวลา 17.00 น. -22.00 น. จิสดา ลดราคาลงทะเบียน ฝึกอบรม 2 หลักสูตร จาก 15,000 บาท เหลือ 7,500 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเดือนมกราคม 2562 เป็นต้น
         กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ การบริหารงานยุติธรรมผ่านเทคโนโลยี
         กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ความสุข ส่งถึงประชาชน คือสุขถ้วนหน้า โดยให้ทุกสิทธิคนพิการผ่านบัตรประชาชนใบเดียว โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.25 % ต่อเดือน โครงการสุขอาศัย ประกอบด้วย การมอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง โดยสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอบบ้านมั่นคง 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท 1,254 หลัง และมอบบ้านริมคลอง 212 หลัง นอกจากนี้ยังมอบบ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย รวม 1,000 หลัง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น
         กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเทใจ...มอบความสุขเทศกาลปีใหม่ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 เช่น งานลดหนัก จัดเต็ม New Year Grand Sale ที่ห้างทั่วประเทศ 13,500 สาขา มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค งานค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทย คู่สังคม ลดราคาสินค้า 20-50% ลดราคาสินค้าออนไลน์ thaitrade.com 30% เป็นต้น
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินทร กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง ขอนแก่น รวมทั้งยังลดราคาที่พักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 10 % ในพื้นที่สวนป่าแม่ยาว แม่ซ้าน เชียงราย สวนป่าเขากระยาง พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมาะ ตาก สวนป่าทองผาภูมิ กาญจนบุรี สวนป่าเกริงกระเวีย กาญจนบุรี เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2561). 6 กระทรวงมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6112050010003
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000