สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 ใช้ปิ่นโตกันดีกว่า
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 15 Jan 2019 :  11:06:35  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ใช้ปิ่นโตกันดีกว่า
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         การรณรงค์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวหันมาใช้ “ปิ่นโต” ทดแทนโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติ จะช่วยสร้างการตื่นตัวลดขยะที่ไม่จำเป็นและรักษาชีวิตสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากขยะที่ย่อยสลายยากในธรรมชาติลงได้
         ในอดีตที่ผ่านมาคนไทยมักใช้ “ปิ่นโต” ใส่อาหารคาวหวานไปถวายพระ นักเรียนนำไปรับประทานตอนกลางวัน หรือผู้ที่ทำงานนอกบ้าน แต่ความเจริญของสังคมโลกค่อยๆกลืนกินวัฒนธรรมเหล่านี้ไปอย่างช้าๆ แล้วหันนิยมใช้พลาสติกและโฟมเข้ามาแทนที่ จนสร้างขยะที่ย่อยสลายยากอย่างที่หลายคนเห็นกองเป็นภูเขาและแพขยะลอยอยู่ในทะเล แต่ในช่วง 2 ปีหลังประเทศไทยและทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการลดขยะ โดยเฉพาะขยะโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ และชีวิตสัตว์ป่าอย่างไม่คาดคิด จากการตื่นตัวดังกล่าวทุกวันนี้สังคมโลกในหลายประเทศงดจำหน่ายและใช้พลาสติกทั้งหมดแล้ว ด้วยการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ภายในประเทศอย่างจริงจัง ขณะที่ไทยยังไม่สามารถทำอย่างประเทศเหล่านั้นได้ จึงค่อยๆสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้ถุงผ้า หรือวัสดุทำจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน
         การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งที่สร้างปัญหาขยะอย่างมหาศาล โดยเฉพาะไทยใช้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องลดงดสร้างขยะหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกจากกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การใช้ถุงผ้า ขวดน้ำพกพา กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2563 ควบคู่กับรณรงค์ให้การท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล่าให้ฟังว่า ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดึงการใช้ปิ่นโตมาใช้ทดแทนโฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนำร่อง 500 เถาแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากเมลามีนสำหรับใช้ใส่อาหารและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
         ขณะนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้ฟังเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นจะนำร่องนำปิ่นโตไปใช้ทดแทนโฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 10 แห่งก่อน เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ , อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง , เกาะสมุย , เกาะพะงัน , เกาะเต่า เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำข้าวกล่องขึ้นไปกินบนเกาะต่างๆ เพื่อลดใช้โฟมและพลาสติกลงด้วยการหันมาใช้ปิ่นโตแทน ที่ก่อให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากกว่าปีละ 2 ล้านตัน
         ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดขยะจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นต้องลดปริมาณขยะจากภาคการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวลงให้มากที่สุดด้วยการใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติหรือวัสดุทดแทนโฟมและพลาสติกลงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

แหล่งข้อมูล
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. (2561). คนไทยใช้ปิ่นโตทดแทนโฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNRPT6112040010001
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.06 seconds. Snitz Forums 2000