สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 เที่ยวไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 05 Feb 2019 :  12:48:03  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


เที่ยวไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี
เกริกพล ศุภเสรีภาพ


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าดำเนินนโยบายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
         ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยทำรายได้และขยายตัวเติบโตได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่พอเข้าช่วงกลางปี 2561 กลับพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนหดตัวลงอย่างน่าตกใจ ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางน้ำที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนไทยปรากฏขึ้นบนโซเซียลมีเดีย ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยถูกมองในแง่ลบจากสายตาของชาวจีน จนนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไป และกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ บริษัททัวร์ สายการบินเช่าเหมาลำ โรงแรม เรือ และอีกมากมาย
         จนทำให้ภาครัฐต้องนำมาตรการฟรีวีซ่า 21 ประเทศมาใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวไทย พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่ามาตรการดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากพอเริ่มต้นใช้มาตรการดังกล่าวไปเพียง 15 วัน ก็มีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จนทำให้คาดการณ์ว่าภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะกลับเข้ามาเที่ยวไทยเป็นปกติได้
         นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 ยังคงเติบโตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยว ถึงแม้จะมีปัจจัยลบอยู่บ้าง และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 10
         ทั้งนี้ภายในปี 2562 คาดการณ์ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะมีความท้าทายมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ทำให้เม็ดเงินเปลี่ยนที่อยู่ และเงินที่กำลังจะถูกลงทุนในหลายภูมิภาคของประเทศไทย อาจจะมีการชะลอการลงทุนเกิดขึ้น ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องค้นหากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และมีคุณภาพในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างแท้จริง มีเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในไทยมากยิ่งขึ้น
         ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่ ททท. จะดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเพิ่มการเดินทางในวันหยุด และกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยต่อไป

แหล่งข้อมูล
กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน. (2562). ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2562. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190103093842555
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.11 seconds. Snitz Forums 2000