สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 05 Feb 2019 :  12:52:46  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่
ชุติมา สุวานิชย์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         เมื่อเราพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งที่เราควรนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยเราสามารถดูได้จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเรามาทำความรู้จักที่มาของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กันก่อนดีกว่าค่ะ ฉลากดังกล่าวเกิดขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. ถูกมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5” นี้ขึ้น ซึ่งก็ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกว่าที่โครงการจะบรรลุผลเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวมในประเทศ และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
         อีกทั้งโครงการดังกล่าวได้สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่ประชาชน โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้ คือ กลุ่มภาคที่อยู่อาศัย กลุ่มภาคธุรกิจ และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “3 อ.” คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างยินดีเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดไฟได้ตามเกณฑ์ที่จะได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด ซึ่งฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบเดิมนั้นได้ถูกนำไปใช้งานมาอย่างยาวนาน ทางกฟผ. จึงได้พัฒนาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ขึ้น และจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีด้วยกันถึง 4 รูปแบบ แบบแรกแบบไม่มีดาว ซึ่งจะเหมือนกับฉลากเบอร์ 5 แบบเดิมทุกประการ แบบที่ 2 แบบ 1 ดาว แบบที่ 3 แบบ 2 ดาว และแบบที่ 4 แบบ 3 ดาว หลักการสังเกตคือจำนวนดาว หากจำนวนดาวมากจะยิ่งมีประสิทธิภาพประหยัดไฟมากขึ้น โดยในฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่นั้น จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ค่ะ
         1. แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ โดยจะบอกด้วยจำนวนดาวมีตั้งแต่ 1-3 ดาว ซึ่งประสิทธิภาพประหยัดไฟสูงสุดคือ 3 ดาว
         2. แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
         3. แสดงค่าไฟต่อปี เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและประมาณการค่าไฟฟ้า
         4. แสดงค่าประสิทธิภาพประหยัดไฟ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่คนละรุ่นและมีขนาดใกล้เคียงกัน
         5. แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งยี่ห้อ ชื่อรุ่น และขนาด เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
         6. แสดงเว็บไซต์โครงการ ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
         สำหรับค่าประสิทธิภาพประหยัดไฟ ในข้อ 4 ที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้อีก 3 ประเภท ดังนี้
         1. ค่ายิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ หลอดไฟแบบคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟแบบ LED เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เตาไมโครเวฟ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า และกาต้มน้ำไฟฟ้า
         2. ค่ายิ่งน้อย ยิ่งประหยัดไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ เครื่องรับโทรทัศน์ เตารีดไฟฟ้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
         3. ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ผ้าแบบม้วนหรือพับ และเสื้อผ้า ซึ่งหน้าตาฉลากจะแสดงข้อมูลแตกต่างออกไป แต่ข้อมูลที่แสดงเหมือนกันก็คือระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ
         ลองไปสังเกตุฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 แบบใหม่กันดูนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ

อ้างอิง
ความเป็นมา โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://labelno5.egat.co.th/new58/?page_id=821. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 มกราคม 2562).
ปรับโฉมใหม่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.inside2home.com/ข่าวสาร/625/ปรับโฉมใหม่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์-5/. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 มกราคม 2562).
เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่! เพิ่มเติมสิ่งใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 62. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.beartai.com/news/it-thai-news/300372. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 มกราคม 2562).
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000