สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับห้องสมุดในอนาคต
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 19 Jun 2019 :  12:28:22  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับห้องสมุดในอนาคต
ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตกุล


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ห้องสมุดในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการจัดเก็บทรัพยากรจากระบบการบันทึกข้อมูลแบบเดิมเป็นการจัดเก็บในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า e-format และใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการจัดเก็บและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้การเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรทำได้อย่างสะดวกและไม่จำกัด ห้องสมุดในอนาคตจะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเชื่อมต่อ และแบ่งปันทรัพยากรผ่านระบบ ICT ได้โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คำแนะนำการใช้งานต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จากการที่มีการพัฒนาเทคโนโยลีที่สนับสนุนการทำงานได้ดีขึ้น เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Augment Reality จะถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมบริการให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หรือ Mobile Application ที่สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
         Augmented reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่รวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน ใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุด้วยภาพ 3 มิติ ซึ่งถูกสร้างด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์และซ้อนทับลงบนภาพพื้นหลังที่ปรากฏอยู่บนโลกความเป็นจริง โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือ อาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ เทคโนโลยี AR สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
         บริการช่วยในการค้นหาตำแหน่งหนังสือและนำทางไปยังตำแหน่งหรือแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เช่นการใช้ Apps มือถือ ใส่ชื่อหนังสือที่ต้องการ แล้วให้ช่วยนำทางไปยังชั้นหนังสือ หรือใช้สแกนไปที่ชั้นหนังสือ แล้วให้แสดงรายการหนังสือที่ชั้นนั้นมีในรูปแบบของหน้าปก เรียงตามลำดับชื่อ ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ไม่มีความคุ้นเคยกับตัวเลขระบบดิวอี้เข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น ช่วยแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เดียวกันกับหนังสือที่ต้องการ เป็นตัวช่วยแนะนำหนังสือที่ผู้ใช้บริการอาจจะมีความสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดชั้นหนังสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แสดงหนังสือที่อยู่ไม่ถูกชั้น อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการจดจำภาพ หรือ Image Recognition ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมถ่ายรูปหน้าปกหนังสือแล้วให้โปรแกรมแนะนำได้ว่า หนังสือเล่มนี้มีอยู่ในห้องสมุดหรือไม่ ถ้ามีอยู่ที่ตำแหน่งใด หรือ ส่งข้อมูลเป็นลักษณะหนังสือแนะนำที่อยากให้ห้องสมุดจัดซื้อเพิ่ม
         บริการส่งเสริมการอ่าน การทำหนังสือป๊อปอัพเป็นภาพเสมือน เช่นการใช้ Apps ในการเล่านิทาน โดยใช้ภาพประกอบที่สร้างด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่สนุกและน่าตื่นเต้น การแนะนำหนังสือใหม่ ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแสดงข้อมูลเชิงลึก และจำลองรูปภาพประกอบในรูปแบบ 3 มิติที่น่าสนใจ ทำให้ได้มุมมองที่มีรายละเอียดมากขึ้น การสร้างเกมส์ตอบคำถามแบบเสมือนจริงให้ผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบรรณารักษ์
         บริการแนะนำสถานที่ นำเสนอแผนที่จุดให้บริการต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์แนะนำบริการของห้องสมุด ผู้ใช้สามารถศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุดแบบเสมือนจริงได้ ประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ ช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
         บริการเก็บสถิติทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้มาใช้บริการ สถิติของผู้ใช้บริการ สถิติการเข้าใช้พื้นที่บริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาวางแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
         การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อเชิงผสมผสาน ผู้ใช้บริการสามารถเห็นภาพห้องสมุดในระบบสามมิติทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างน่าสนใจและสะดวกรวดเร็ว และ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นผ่านประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง เกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้มากขึ้น

รายการอ้างอิง
เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด. (2561). เข้าถึงได้จาก https://thatcha20109.wordpress.com/2018/07/07/augmented-reality-ar-in-library-เทคโนโลยีเสมือนจริง/
อนุชา พวงผกาและสุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2561). เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด. วารสารพิกุล, 1(15), 1-12.
AR in Library (2018). เข้าถึงได้จาก https://vasin117.wordpress.com/2018/07/10/ar-in-library/
Adetoun A. (2018). Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in libraries and museums. Library Hi Tech News, 35(5), 1-4.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000