สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 สนามแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับการเจริญและผลิตกรดไขมันขอ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 19 Jun 2019 :  13:15:16  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


สนามแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับการเจริญและผลิตกรดไขมันของทรอสโทไคตริดส์หรือไม่
สมถวิล จริตควร และ กนกสิณี ศิริรักษ์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         เมื่อพูดถึงจุลินทรีย์ทะเล ท่านมักนึกถึงแบคทีเรียหรือราต่าง ๆ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ายังมีจุลินทรีย์ทะเลอีกมากมายที่ท่านไม่รู้จักในโลกใบนี้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงจุลินทรีย์ทะเลกลุ่ม “ทรอสโทไคตริดส์” ที่มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยว รูปร่างทรงกลม หรืออาจพบเซลล์มีรูปร่างแบบอมีบอยด์ พบได้ทั่วไปทั้งในน้ำ ดินตะกอน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลและบริเวณน้ำกร่อย มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสารต่าง ๆ ได้แก่ใบไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล ดินตะกอน รวมทั้งเนื้อเยื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และบางชนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิตอีกด้วย แต่ลักษณะที่เด่นมากของทรอสโทไคตริดส์คือ ความสามารถในการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์ได้สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า-3 ชนิดดีเอชเอมีปริมาณสูงถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด ในขณะที่ปลาทะเลมีปริมาณดีเอชเอเพียง 7-14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า-3 มีประโยชน์ในการพัฒนาระบบประสาทสมองและดวงตา ลดอัตราการเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ แต่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากอาหารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งทรอสไทไคตริดส์มีสารแอสตาแซนธินซึ่งเป็นรงควัตถุที่มีประโยชน์ ช่วยเร่งสี เพิ่มอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักไข่และอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำ และทรอสโทไคตริดส์บางสายพันธุ์สามารถนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลได้อีกด้วย
         จากความสำคัญและประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงนำไปสู่การคัดแยกสายพันธุ์ทรอสโทไคตริดส์ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตกรดไขมันโดยเฉพาะกรดไขมันชนิดดีเอชเอ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงทรอสโทไคตริดส์ให้ได้ปริมาณมากเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งการได้เชื้อทรอสโทไคตริดส์นั้นสามารถคัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่าชายเลน นำมาคัดแยก จำแนกชนิด และเลี้ยงเพื่อหาชีวมวลและปริมาณกรดไขมันที่เน้นดีเอชเอเป็นหลักเพื่อให้ได้เชื้อที่มีศักยภาพ แล้วจึงนำมาศึกษาถึงกระบวนการเลี้ยงให้ได้ชีวมวลและดีเอชเอสูง ซึ่งปัจจัยในการเลี้ยงให้ได้ชีวมวลสูงมีหลายอย่าง ได้แก่ สายพันธุ์ แหล่งและชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ ความเค็ม ความเร็วรอบในการปั่นเหวี่ยง ความเป็นกรด-เบส รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานการศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญ การผลิตเมทานอล หรือการแสดงออกของยีนในกลุ่มของยีสต์ พบว่าชีวมวลเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม หรือการใช้สนามแม่เหล็กมาช่วยในการหมักยีสต์ พบว่าอัตราการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มสูงขึ้นกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการผลิต กลูตาไธโอนในยีสต์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสนามแม่เหล็กส่งผลต่อปฏิกิริยาของเซลล์สิ่งมีชีวิต การกลายพันธุ์ กระบวนการแบ่งเซลล์ โดยกระตุ้นระบบการผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ของสารให้สูงขึ้นส่งผลต่อกระบวนการเมตาบอริซึมของเซลล์ รวมถึงเอนไซม์ภายในเซลล์
         อย่างไรก็ตาม การศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญของทรอสโทไคตริดส์ยังไม่มีการศึกษามาก่อน จากรายงานผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญและผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงของทรอสโทไคตริดส์ในถังหมักที่พัฒนาขึ้นขนาด 50 มิลลิลิตร เลี้ยงด้วยอาหารที่ประกอบด้วยกลูโคส ยีสต์สกัดและเปปโตน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การกวนผสม 1,500 รอบต่อนาที ใบพัดกวนผสมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เป็นเวลา 4 วัน โดยวางแม่เหล็กในแนวนอน (ความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่า 185-214 มิลลิเทสลา) และแนวตั้ง (ความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่า 130-140 มิลลิเทสลา) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ใช้แม่เหล็ก พบว่าชุดควบคุมที่ไม่ใช้แม่เหล็กเจริญได้ดีกว่าชุดทดลองที่วางแม่เหล็กทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และการวางแม่เหล็กในแนวนอนและแนวตั้งให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนกรดไขมันชนิดดีเอชเอของชุดควบคุมที่ไม่ใช้แม่เหล็กและชุดทดลองที่วางแม่เหล็กในแนวนอนและแนวตั้งมีค่าไม่แตกต่างกัน การศึกษานี้สรุปว่าสนามแม่เหล็กไม่มีผลต่อการเจริญและการผลิตกรดไขมันของทรอสโทไคตริดส์ในถังหมักที่พัฒนาขึ้นขนาด 50 มิลลิลิตร ดังนั้น การใช้สนามแม่เหล็กอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมหรือกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์บางกลุ่มได้

แหล่งอ้างอิง
สมถวิล จริตควร และ กนกสิณี ศิริรักษ์ (2562). ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญและกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงของทรอสโทไคตริดส์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Asztalos, I. B., Gleason J. A., Sever, S., Gedik, R., Asztalos, B. F., Horvath, K. V., Dansinger, M. L., Lamon-Fava, S., & Schaefer, E. J. (2016). Effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on cardiovascular disease risk factors: a randomized clinical trial. Metabolism clinical and experimental, 65, 1636 -1645.
Bongiorni, L., Mirto, S., Pusceddu, A., & Danovaro, R. (2005). Response of benthic protozoa and thraustochytrid protists to fish farm impact in seagrass (Posidonia oceanica) and soft-bottom sediments. Microbial Ecology, 50(3), 268-276.
Chang, K.J.L., Dunstan, G.A., Abell, G., Clementson, L., Blackburn, S., Nichols, P.D., Koutoulis, A., (2012). Biodiscovery of new Australian thraustochytrids for production of biodiesel and long-chain omega-3 oils. Appl. Microbiol. Biotechnol. 93, 2215e2231.
Deutmeyer, A., Raman, R., Murphy, P., & Pandey, S. (2011). Effect of magnetic field on the fermentation kinetics of Saccharomyces cerevisiae. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2, 207-213.
Muniz, J. B., Marcelino, M., Motta, M., Schuler, A., & Motta, M. A. (2007). Influence of static magnetic fields on Saccharomyces cerevisae biomass growth. Brazilian Archives of Biology and Technology, 50(3), 515-520.
Rosen, A. D. (2003). Mechanism of action of moderate-intensity static fields on biological systems. Cell Biochemistry and Biophysics, 39, 163-173.
Santos, L. O., Alegre, R. M., Garcia-Diego, C., & Cuellar, J. (2010). Effects of magnetic fields on biomass and glutathione production by the yeast Saccharomyces cerevisiae. Process Biochemistry, 45, 1362-1367.
Strasak, L., Vetterl, V., & Smarda, J. (2002). Effects of low-frequency magnetics field on bacteria Escherichia coli. Bioelectrochemistry, 55, 161-164.
Torrissen, O. J., & Christiansen, R. (1995). Requirements for carotenoids in fish diets. J. Appl. Ichthyol, 11, 225-230.
Wong, M. K. M., Vrijmoed, L. L. P., & Au, D. W. T. (2005). Abundance of thraustochytrids on fallen decaying leaves of Kandelia candel and mangrove sediment in Futian National Nature Reserve, China. Botania Marina, 48, 374-378.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000