สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
 ภาวะโซเดียมต่ำ (HYPONATREMIA)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 19 Jun 2019 :  14:10:15  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ภาวะโซเดียมต่ำ (HYPONATREMIA)
นงค์นุช แน่นอุดร


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ใครที่มีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายที่บ้านที่มีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หรือเพ้อบ่อยๆ ก็อย่าลืมคิดถึงโรคนี้บ้าง เรียกว่า ภาวะโซเดียมต่ำ เพราะพบเจอได้บ่อยกับผู้สูงอายุ
         ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่มีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ เมื่อร่างกายได้รับโซเดียมน้อยกว่าการขับโซเดียมออก ทำให้ปริมาณโซเดียมในร่างกายลดลง ซึ่งทำให้ปริมาตรน้ำนอกเซลล์ลดลงด้วย และเป็นอันตรายต่อการไหลเวียนเลือด
         โซเดียม คือ แร่ธาตุอิเล็กโทรไลต์ที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำรอบๆ เซลล์และภายในเซลล์ มีความสำคัญต่อการทำงานระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รวมทั้งยังช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต ซึ่งผู้ป่วยภาวะโซเดียมต่ำ จะมีปริมาณโซเดียมในเลือดต่ำกว่า 135 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร ซึ่งค่าปกติควรอยู่ที่ 135-145 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร ปกติร่างกายได้รับโซเดียมในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันคือ “เกลือแกง” นั่นเอง จากการทานอาหารในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการได้รับน้ำ โซเดียมส่วนเกินจะถูกขับออกจากร่างกายได้ 3 ทาง คือ
         (1) การขับโซเดียมออกทางเหงื่อ ร่างกายจะสูญเสียโซเดียมทางเหงื่อวันละประมาณ 25 มิลลิโมล การขับโซเดียมออกทางเหงื่อนั้น เป็นผลจากร่างกายต้องการขับความร้อนออกมา เพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ปกติ แต่ในสภาวะที่อากาศร้อนหรือหลังการออกกำลังกายหรือมีไข้จะทำให้เสียเหงื่อมากขึ้น ก็จะทำให้ขับโซเดียมออกมามากขึ้นด้วย
         (2) การขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ ร่างกายจะขับโซเดียมส่วนเกินออกทางไตโดยอยู่ในปัสสาวะมากที่สุด หรือเกือบเท่ากับปริมาณโซเดียมที่ได้รับ การขับโซเดียมออกทางไตมีความสำคัญมาก เพราะเป็นกลไกที่สำคัญต่อการรักษาสถานภาพปกติของโซเดียมในร่างกายทั้งหมด โดยจะเห็นโซเดียมที่ขับออกทางปัสสาวะจะมากหรือน้อย จึงขึ้นอยู่กับจำนวนโซเดียมที่มีในอาหาร
         (3) การขับโซเดียมออกทางอุจจาระ ร่างกายจะสูญเสียโซเดียมโดยปะปนออกไปกับอุจจาระไม่มากนัก ในกรณีอุจจาระร่วง หรือมีการอาเจียนอย่างรุนแรง จะส่งผลให้มีการสูญเสียโซเดียมเพิ่มขึ้น
         อาการของผู้ที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ
         - ถ้าขาดโซเดียมน้อยๆ จะไม่มีความผิดปกติใดๆ ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรง
         - ถ้าขาดโซเดียมปานกลาง ผู้ป่วยจะรู้สึกเวียนศีรษะ เวลายืนจะเป็นลม อ่อนเพลียมาก ปัสสาวะเริ่มน้อยลง ความดันเลือดในท่านั่งหรือท่ายืนต่ำกว่าท่านอน ชีพจรเต้นเร็ว ผิวหนังหย่อนคล้อย รู้สึกกระหายน้ำ
         - ถ้าขาดโซเดียมอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะเพ้อ กระสับกระส่าย ต่อมาไม่ค่อยรู้สึกตัวและหมดสติในที่สุด ความดันเลือดต่ำในท่านอน ชีพจรเร็ว ผิวหนังหย่อนคล้อยชัดเจน ขอบตาลึก ปัสสาวะออกน้อย มือเท้าเย็น ขนลุก เหงื่อออก เกิดภาวะช็อก และเสียชีวิตได้
         ส่วนสาเหตุของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งจะได้ให้ข้อมูลในบทความต่อไปเรื่อง “สาเหตุของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ”

อ้างอิงจาก
ดุลโซเดียม (Sodium balance). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.mt.mahidol.ac.th/
e-learning/bodyfluid%20and%20electrolyte/sodium.htm (วันที่ค้นหาข้อมูล : 6 พฤษภาคม 2562).
ภาวะโซเดียมต่ำ HYPONATREMIA. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.pobpad.com/hyponatremia
(วันที่ค้นหาข้อมูล : 8 พฤษภาคม 2562).
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000