สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดีมีสุข
 ภาวะความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure)
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6539 Posts

Posted - 19 Jun 2019 :  14:17:51  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


ภาวะความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure)
ศรีสกุล สุวรรณรัตน์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         ความดันเลือด (blood pressure หรือ BP) เป็นความดันจากเลือดแดง ตรวจพบได้จากการหมุนเวียนของระบบเลือดภายในผนังหลอดเลือด เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงสัญญาณชีพจรว่าร่างกายกำลังทำงาน มีการถ่ายเทออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
         ค่าความดันโลหิต เป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดในระบบไหลเวียนโลหิต มีค่าตัวเลข 2 ค่า
ได้แก่ ความดันโลหิตซีสโตลิก เป็นค่าความดันขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายความดันโลหิตไดแอสโตลิก เป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว ดังนั้น การรายงานผลความดันโลหิต
จึงประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวเสมอ เช่น วัดความดันโลหิตได้ 120/80 มิลลิเมตรปรอท การวัดความดันโลหิตจะ
วัดบริเวณแขนเป็นหลัก สามารถวัดได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวาซึ่งจะให้ค่าความดันที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
                  ค่าความดันโลหิตปกติ คือ น้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท
                  ความดันโลหิตปกติที่ค่อนไปทางสูง คือ 120-129 / 80 มิลลิเมตรปรอท
                  ความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 คือ 130-139 / 80-89 มิลลิเมตรปรอท
                  ความดันโลหิตสูงระดับที่ 2 คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 140/ มากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท
         ภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึง ค่าความดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงกว่าระดับปกติ หากค่าความ
ดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างต่อร่างกายเช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น
ปัจจัยดังต่อไปนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้
         1. อายุ ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากกว่า 45 ปีและผู้หญิงที่อายุมากกว่า 65 ปี
         2. เชื้อชาติแอฟริกัน - อเมริกัน พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็วกว่าและรุนแรงกว่า หากเกิดภาวะแทรกซ้อนจะอันตรายกว่ามาก
         3. ประวัติครอบครัว ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะสืบทอดทางพันธุกรรมได้
         4. ความอ้วน โดยเฉพาะการอ้วนลงพุง ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบแคบและทำให้ค่าความดันโลหิตสูงขึ้นได้
         5. พฤติกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ การที่ร่างกายเฉื่อยชา ไม่ได้ออกกำลังกาย มักมีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และอัตราการเต้นของหัวใจที่มากขึ้น ซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น
         6. การสูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ สารเคมีในบุหรี่สามารถทำลายผนังหลอดเลือดแดงได้ ซึ่งทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง นำไปสู่ความดันโลหิตที่สูงขึ้น
         7. การเลือกรับประทานอาหาร อาหารบางชนิดสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงได้
เช่น อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง ทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำเข้าไปมากและเกิดภาวะความดันโลหิตสูงชั่วคราว
อาหารที่มีโพแทสเซียมน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถรักษาระดับของโซเดียมในเซลล์ได้ ทำให้เกิดภาวะโซเดียมเกินในเลือด
         8. วิตามินดี การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีน้อยไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง
         9. การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากกว่า 170 มิลลิลิตรสำหรับผู้ชาย และ 85 มิลลิลิตรสำหรับผู้หญิง
         10. ความเครียด ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงชั่วคราวได้
         11. โรคเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือโรคเบาหวาน
         12. การตั้งครรภ์
         13. การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด
         ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญทางสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายระยะสุดท้าย พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญสำหรับการควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเองและการรักษาโดยการรับประทานยา การดูแลสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดีและสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข

ที่มา
ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อป่วยเป็นความดันโลหิตสูง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/
ramachannel/home/article/ดูแลตัวเองอย่างไร-เมื่อ/ (วันที่ค้นข้อมูล: 9 เมษายน 2562).
ความดันโลหิตสูง (Hypertension). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.phuketinternationalhospital.com/
ความดันโลหิตสูง-hypertension/ (วันที่ค้นข้อมูล: 9 เมษายน 2562).
รู้จัก โรคความดันโลหิตสูง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.thaihypertension.org/information.html
(วันที่ค้นข้อมูล: 9 เมษายน 2562).
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000