สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
 เกลือร้ายทำลายสุขภาพหลอดเลือด
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6500 Posts

Posted - 09 Sep 2019 :  12:41:29  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2562


เกลือร้ายทำลายสุขภาพหลอดเลือด
สามารถ สายอุต


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


         เกลือเป็นสิ่งจำเป็นกับมนุษย์เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติ และมนุษย์ใช้เกลือในทางต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณและส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย เมื่อมนุษย์รู้วิธีผลิตเกลือจากน้ำทะเลโดยการระเหยน้ำออก เกลือมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของหลายภูมิภาค เช่น ในสมัยโรมันเกลือถูกใช้แทนเงินในการแลกเปลี่ยนสิ่งของและเป็นสิ่งตอบแทนค่าแรง เกลือยังมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความขัดแย้งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส และสงครามอิสรภาพของอินเดีย ในทางวัฒนธรรมและศาสนา ชาวอียิปต์โบราณได้นำเกลือมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามากมาย ในญี่ปุ่นนักกีฬาซูโม่ใช้เกลืออันเป็นสัญลักษณ์แสดงความบริสุทธิ์โปรยบนสนามต่อสู้ก่อนการแข่งขันเพื่อไล่สิ่งชั่วร้าย มนุษย์รู้จักใช้เกลือเพื่อประโยชน์ในด้านอาหารและสุขภาพหลายอย่าง เช่น ป้องกันของเน่าเปื่อย ลดการบวมของเนื้อเยื่อ และการรักษาโรคท้องร่วง ดังนั้นเกลือจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราโดยตลอดมา
         แม้ว่าเกลือหรือโซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายการ บำรุงรักษาเส้นประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อต่าง ๆ แต่สิ่งที่น่าวิตกในตอนนี้คือการบริโภคเกลือที่มากเกินไป โดยเฉลี่ยเราบริโภคเกลือต่อวันสูงกว่าความต้องการของร่างกายประมาณสองเท่า ซึ่งเกิดขึ้นกับคนทั่วไปทุกประเทศทั่วโลก และแน่นอนว่าแพทย์และผู้รักสุขภาพต่างรู้ดีถึงผลเสียของเกลือในอาหารสูงที่ทำให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแย่ลง จากงานวิจัยด้านสุขภาพทั่วโลกที่มีการศึกษามายาวนานแสดงให้เห็นว่าเกลือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือดรวมถึงความดันโลหิต มีการประเมินว่าร้อยละ 50 ของคนที่มีความดันโลหิตสูงจะไวต่อเกลือหลังบริโภคเข้าไปเพียงเล็กน้อย กล่าวคือความดันโลหิตของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการบริโภคเกลือจากอาหารเป็นตัวกำหนด ซึ่งความดันโลหิตสูงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากเพราะส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจล้มเหลว หากบุคคลดังกล่าวบริโภคเกลือสูงโดยไม่ระวังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทั่วไปเราเข้าใจว่าเกลือส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่บางกรณีเกลือเองที่เป็นตัวร้ายในการทำลายหลอดเลือดซึ่งเป็นผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในที่สุด ณ ปัจจุบันมีข้อมูลวิจัยยืนยันที่น่าประหลาดใจว่าการบริโภคเกลือสูงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ขึ้นอยู่กับภาวะความดันโลหิตสูง
         มีการวิจัยที่น่าสนใจของมอส์และคณะ ผู้ซึ่งศึกษาผลกระทบของการบริโภคเกลือสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในมนุษย์ โดยพวกเขานำอาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดีให้บริโภคโซเดียมสูงเป็นเวลา 5 วัน และพบว่าอาสาสมัครมีการไหลเวียนเลือดในบริเวณปลายแขนลดลงร้อยละ 35 และส่งผลต่อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาของแกรเนย์และทีมวิจัย รายงานว่าการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นเวลา 7 วันนั้นไม่มีผลกระทบต่อความดันโลหิต แต่ลดการตอบสนองต่อการขยายตัวของหลอดเลือดแดงฝอย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ ที่พบว่าการบริโภคโซเดียมหรือเกลือสูงส่งผลต่อการทำงานของผนังหลอดเลือดในมนุษย์โดยไม่ส่งผลต่อความดันโลหิต ดังนั้นบางคนที่บริโภคเกลือมากแม้จะไม่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เกลือในระดับสูงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดได้ด้วย การบริโภคเกลือสูงกระตุ้นการขยายตัวของความต้านทานกล้ามเนื้อในหลอดเลือดแดงรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจ นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาซึ่งส่งผลต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดการส่งออกซิเจนสู่เซลล์ และเกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์กล้ามเนื้อจากการขาดออกซิเจน เป็นผลให้หัวใจทำงานล้มเหลวในที่สุด
         การค้นพบข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าระดับการบริโภคเกลือจากอาหารสามารถใช้ทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้ หากเป็นเช่นนั้นจริง พวกเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูง หรืออาจจะยากเกินไปที่จะหลีกเลี่ยง เพราะอาหารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ผ่านการแปรรูปที่ต้องใช้เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ ปรับปรุงคุณภาพและช่วยเพิ่มอายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

อ้างอิง
Brown, I., Tzoulaki, I., Candeias, V., Elliott, P. (2009). Salt intakes around the world: implications for public health. International Journal of Epidemiology. 38, 791-813.
Círillo, M., Capasso, G., Leo, V.A.D., Santo, N.G.D. (1994). History of Hypertension. A History of Salt. American Journal of Nephrology. 14, 426-431.
Greaney, J.L., DuPont, J.J., Lennon-Edwards, S.L., Sanders, P.W., Edwards, D.G., Farquhar, W.B. (2012). Dietary sodium loading impairs microvascular function independent of blood pressure in humans: role of oxidative stress. The Journal of Physiology. 590, 5519-5528.
Tzemos, N., Lim, P.O., Wong, S., Struthers, A.D., MacDonald, T.M. (2008). Adverse cardiovascular effects of acute salt loading in young normotensive individuals. Hypertension. 51, 1525-1530.
Weinberger, M.H. (2002). Salt sensitivity is associated with an increased mortality in both normal and hypertensive humans. The Journal of Clinical Hypertension. 4, 274-276.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000