สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 มารู้จักทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านกันค่ะ ตอนที่ 1
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 13 Jan 2021 :  11:26:14  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2563

มารู้จักทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านกันค่ะ ตอนที่ 1
อดิษา บุตรแสนโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


          สวัสดีคะท่านผู้ฟังรายการทุกท่าน กลับมาพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆ จากรายการวิถีสุขภาพ วันนี้ดิฉันมีสาระดี ๆ เกี่ยวกับทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านมาฝากกันคะ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กหลายคนให้ความสนใจเรื่องของ EF
ไม่ต่างจากเรื่องของ IQ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และ EQ ความฉลาดด้านอารมณ์
          EF (Executive Function) ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จ เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นรากฐานที่สำคัญมากในกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการกระทำที่มีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต
ซึ่งทักษะ EF เป็นทักษะที่ไม่ได้ติดตัวเรามาแต่กำเนิด เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝน ซึ่งคนเราทุกคนสามารถมีศักยภาพในการฝึกฝนได้ด้วยตนเอง และสำหรับเด็กๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยฝึกฝนทักษะนี้ให้กับลูกได้
ซึ่งทักษะ EF หรือทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จ แบ่งออกเป็น 9 ด้านสำคัญ ดังนี้
          1. ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory) คือ ทักษะความจำหรือเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ
          2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
          3. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
          4. ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus) คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจ อยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
          5. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) คือ ความสามารถในการควบคุมการแสดงออก ทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
          6. การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) คือ การสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้จักตนเอง รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง
          7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คือ ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
          8. การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) คือ ทักษะการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม
          9. การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือ ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทำสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันให้สำเร็จ
          เห็นได้ว่าทักษะ EF หรือทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จ ทั้ง 9 ด้าน เป็นทักษะที่เป็นรากฐานในการทำกิจกรรมหรืองานใด ๆ ให้สำเร็จจริง ๆ หากเด็ก ๆ ทุกคนมีทักษะ EF เป็นพื้นฐาน เชื่อได้ว่าการลงมือทำสิ่งใดก็ไม่ห่างไกลคำว่าความสำเร็จที่จะมาถึงแน่นอนคะ สำหรับวันนี้สวัสดีคะ

แหล่งอ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). ฝึก EF พัฒนาสมองลูกน้อย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaihealth.or.th. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000