สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ดอกไม้แห่งอาเซียน : ซิมปอร์
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author  Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 14 Jan 2021 :  10:05:58  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2564

ดอกไม้แห่งอาเซียน : ซิมปอร์
ดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไน
อำพิกา สวัสดิ์วงศ์


          ประเทศบรูไน หรือมีชื่อเป็นทางการว่า "เนการา บรูไนดารุสซาลาม" เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม10 ชาติอาเซียน เข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมื่อ พุทธศักราช 2527 ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นมีฝนตกค่อนข้างมาก ทว่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะน้ำมันปิโตรเลียม มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทั้งหมดติดกับรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้ เมืองหลวงของประเทศบรูไน คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือภาษาอังกฤษและจีน
          สำหรับดอกไม้ประจำชาติของบรูไน คือดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือมีชื่อเรียกอื่น คือ ส้านยะวา เป็นดอกไม้ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเขตภูมิภาคมาเลเซีย พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไนและตามบึงหรือบริเวณที่มีทรายสีขาว พรรณไม้ชนิดนี้เป็น ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกสีม่วงดำ ใบเป็น ใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีจนถึงรูปไข่กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ปลายกลม หรือมน โคนมน มีครีบและยกตั้งดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด 4-5 ดอก บางครั้งมีถึง 18 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปช้อนเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 เซนติเมตร เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล รูปกลม แป้น กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มหรือแดง แตกเป็น 6 แฉก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี แสงแดดปานกลาง ประโยชน์ในทางยาสมุนไพรของต้นไม้ชนิดนี้คือมีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล ในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หากท่านใดมีโอกาสไปเยือนประเทศบรูไน จะพบเห็นดอกส้านชะวาได้จากธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย
          ปัจจุบัน ประเทศบรูไนฯ กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลบรูไนได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้นโดยลำดับ มีมาตรการเปิดเสรีด้านการค้าและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ในส่วนของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยทางการค้านั้น สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังบรูไนฯ คือ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เซรามิค เครื่องจักรกล และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสินค้าที่ประเทศไทย นำเข้าจากบรูไนฯ คือ น้ำมันดิบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธุรกรรมพิเศษ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ วัสดุทำจากยางและสิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น


แหล่งอ้างอิง
ดอกไม้ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน, แพรภัทร, วันที่ค้นข้อมูล 1 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/509756
บรูไนดารุสซาลาม, สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน,วันที่ค้นข้อมูล 1 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538705103&Ntype=9
ส้านชะวา พรรณไม้บริเวณสวนสมุนไพรสาธิต, สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ, วันที่ค้นข้อมูล 1 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.rspg.or.th/plants_data/palace/chitralada/cld6-5_2.htm

   Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.08 seconds. Snitz Forums 2000