สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการวิถีสุขภาพ
 ทักษะชีวิตดี ๆ ที่ลูกควรมี 9 ข้อ
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6599 Posts

Posted - 14 Jan 2021 :  10:08:27  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2564

ทักษะชีวิตดี ๆ ที่ลูกควรมี 9 ข้อ
อดิษา บุตรแสนโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


          สวัสดีคะท่านผู้ฟังรายการวิถีสุขภาพทุกท่าน กลับมาพบกันเช่นเคยกับสาระดี ๆ สำหรับวันนี้ดิฉันมีเกล็ดความรู้การฝึกเด็ก ๆ ให้มีทักษะชีวิตที่ดี 9 ข้อมาฝากกันคะ สำหรับเด็ก ๆ แล้วการฝึกทักษะในวัยเด็กเป็น
สิ่งที่จำเป็น การลงมือสร้างด้วยการให้เด็กได้ทดลองใช้ชีวิต และเรียนรู้ไปกับสิ่งต่าง ๆ เป็นการติดอาวุธการใช้ชีวิต ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ 9 ข้อ มีดังนี้
          1. สอนมารยาทการเข้าสังคม สำหรับมารยาททางสังคมที่เด็กๆ ควรจะต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษ ขอบคุณ ทักทาย พูดจามีหางเสียง “ครับ คะ” รู้จักความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเริ่มต้นง่าย ๆ ที่จะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี
          2. สอนลูกให้ทำงาน ความรับผิดชอบเล็ก ๆ น้อย อย่างงานบ้าน สอนให้รู้คุณค่าของงาน การไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ ทำตนเองให้เกิดคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้
          3. คิดก่อนทำ ทำให้เกิดการหยุดคิดทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไร และชี้ให้เห็นถึงผลการกระทำของสิ่งที่เลือกทำ ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดีก็ตาม เพื่อเป็นบทเรียนกับตัวเอง
          4. มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรก็ตาม เช่น มีความรับผิดชอบต่อการเรียน ต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
          5. เลือกรับประทานให้เป็น ไม่ใช่แค่รับประทานสิ่งที่ชอบ แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องรับประทานด้วย โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้น มีประโยชน์ รู้จักคุณค่าของอาหาร รับประทานให้ครบ 5 หมู่ และไม่รับประทานหวาน มัน เค็ม จนเกินพอดี
          6. วางแผนการเงิน รูจักรายรับ และรายจ่ายของตนเอง ออมสินให้เป็นนิสัย รู้จักประมาณตน รู้วิธีหาเงินมากกว่า การใช้เงิน
          7. รู้จักดูแลจิตใจ ทำชีวิตให้สดชื่น มีความสุข รู้จักวิธีคลายเครียด มีเมตตา รู้หนทางของการผ่อนคลาย ปล่อยวาง ชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองให้เป็น
          8. รู้จักรักสุขภาพ หมั่นออกกำลังกายให้กลายเป็น นิสัย มีกีฬาที่ชอบ นอกเหนือจากทำให้ร่างกายให้แข็งแรง กีฬาที่ชอบ นอกเหนือจากทำให้ร่างกายให้แข็งแรง กีฬายังทำให้จิตใจเข้มแข็ง รู้จักแพ้ชนะอีกด้วย
          9. รักสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ท้ายที่สุดก็ส่งผลถึงทุกคน ต้องเริ่มจากตัวเองไม่สร้างมลพิษ เช่น แยกแยะ ไม่ทิ้ง ไม่ทำลาย เท่านี้ก็ช่วยให้เด็กๆ มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
          ลองนำไปฝึกเด็ก ๆ ที่บ้านดูนะคะ การสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก ๆ จะทำให้เขามีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมต่อสังคม ซึ่งจะติดตัวเด็กๆ จนถึงวัยผู้ใหญ่ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีคะ

แหล่งอ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2562). สร้างสุขปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง.
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ปีที่ 15 (209). หน้า 8. สืบค้นเมื่วันที่ 4 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก: https://www.thaihealth.or.th.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000