สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข
 เครื่องสำอางไวอะโซม
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 22 Aug 2005 :  13:53:53  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote

เครื่องสำอางไวอะโซม : การโฆษณาอวดอ้างเกินความเป็นจริง
บัญญัติ สุขศรีงาม


        ในปัจจุบันการโฆษณาสินค้ามีบทบาทสำคัญต่อการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างมาก เพราะมีส่วนชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อมาทดลองใช้และถ้าหากการโฆษณาที่เน้นในเรื่องของสุขภาพก็ยิ่งเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคยิ่งขึ้น เพราะทุกคนก็อยากจะมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าที่โฆษณาเกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงมีสินค้าบางประเภทโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือโฆษณาด้วยข้อความเป็นเท็จอยู่ด้วยเป็นจำนวนไม่น้อย ดังเช่นกรณีของเครื่องสำอางที่ชื่อ “ไวอะโซม”
        ไวอะโซมเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัท วีว่า ไบโอเทคโนโลยี จำกัด บริษัทได้ขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำเข้าผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะเป็นเครื่องสำอางทั่วไปประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ใช้เพื่อความสะอาดและความสวยงามของร่างกายเท่านั้น แต่บริษัทวีว่า ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ได้นำไปโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ไวอะโซมเป็นครีมเหลวใช้ทาบริเวณจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้แก่หญิงสาวอายุระหว่าง 18 – 60 ปีและสื่อให้เข้าใจว่าช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ โดยนำไปเปรียบเทียบกับยาที่รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนี้ยังกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกด้วย
        จากโฆษณาดังกล่าวนี้ นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้ข้อมูลว่าการอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ไวอะโซมนี้เป็นเท็จทั้งสิ้น ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำลังเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในความผิดโฆษณาข้อความเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
        อย่างไรก็ตาม การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ นั้น แม้จะไม่ต้องขออนุญาตใช้ข้อความโฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่การโฆษณาจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติ ได้แก่ ต้องไม่โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จเกินความจริง ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณในทางยา เช่น บำบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออ้างว่าสามารถมีผลต่อโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกาย ห้ามโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งสูตรตำรับเครื่องสำอางหรือแจ้งไว้กับกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ห้ามโฆษณาด้วยข้อความที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางไม่อนุญาตให้แสดงบนฉลาก รวมทั้งห้ามนำชื่อหน่วยงานไปรับรองผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการระงับการโฆษณาดังกล่าวหรือให้พิสูจน์เพื่อแสดงความจริง หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามที่กล่าวอ้างก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
        ท่านผู้ฟังที่เคารพ ถ้าหากท่านพบเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่น่าจะโฆษณาเกินความเป็นจริงก็สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องจะได้ดูว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ ถ้าหากโฆษณาเกินความเป็นจริงก็จะถูกสั่งให้ระงับและถูกลงโทษตามกฎหมาย การกระทำเหล่านี้นอกจากจะลดการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องซื้อสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ตามต้องการมาใช้รวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ถ้าหากผู้บริโภคทุกท่านได้ร่วมมือกันแล้วเชื่อว่าการโฆษณาสินค้าที่เกินความเป็นจริงจะต้องลดลงอย่างแน่นอนครับ.

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000