สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ชาติพันธุ์ของมนุษย์มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนหรือไม่
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

6023 Posts

Posted - 22 Sep 2005 :  10:58:02  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote

ปีงบประมาณ 48

ชาติพันธุ์ของมนุษย์มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนหรือไม่
รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


        มนุษย์ในโลกนี้มีความแตกต่างกันมากมาย ทั้งด้านการดำรงชีวิต สังคม วัฒนธรรมและร่างกาย แต่ในทางชีววิทยาได้จำแนกมนุษย์ตามความแตกต่างของร่างกายได้ 3 เผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์ ดังนี้
        1. คนผิวขาวหรือคอเคซอยด์ (caucasoid) มีผิวขาวจนถึงน้ำตาลไหม้ มีขนมากตามตัว มีโครงร่างของร่างกายขนาดใหญ่ จมูกโด่ง ริมฝีปากบาง คนเหล่านี้จะอาศัยในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
        2. คนผิวดำหรือนีกรอยด์ (negroid) มีผมสีดำและหยิก ผิวดำ ริมฝีปากหนา หน้าผากโหนกและใหญ่
ใบหูเล็ก กระดูกขากรรไกรกางออก จมูกหนาและค่อนข้างแบน คนเหล่านี้เรียกกันทั่วไปว่านิโกร
        3. คนผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์ (mongoloid) มีผมดำหยาบและเหยียดตรง มีขนตามร่างกายค่อนข้างน้อย นัยน์ตามีขนาดเล็กและมีสีดำหรือสีน้ำตาล ผิวสีเหลือง น้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้ม คนเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย
        มนุษย์แต่ละชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายแตกต่างกันไป ทำให้มีความสงสัยกันว่าเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายหรือไม่ ซึ่ง ดร.ลาวีและคณะนักวิจัยแห่ง Ochsner Clinic Foundation ในมลรัฐนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์กับสุขภาพอนามัยของร่างกาย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 52 – 74 ปี จำนวน 5,069 คน จำแนกเป็นคนผิวดำ 641 คนและคนผิวขาว 4,428 คน ผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกนำไปประเมินประสิทธิภาพของการออกกำลังในระดับง่าย ๆ เช่น ความสามารถในการเดินบนสายพานได้นานเท่าใด ฯลฯ พบว่าผู้ชายผิวดำมีดัชนีมวลกาย 29.1 ส่วนผู้ชายผิวขาวมีดัชนีมวลกาย 28.2 (ทั้งนี้ดัชนีมวลกายที่เหมาะสมของผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีค่าต่ำกว่า 25) ส่วนการเกิดโรคอ้วนนั้นผู้ชายผิวดำอ้วนมากร้อยละ 44 และผู้ชายผิวขาวจะอ้วนมากเพียงร้อยละ 33 สำหรับการเปรียบเทียบในกลุ่มผู้หญิงผิวดำและผู้หญิงผิวขาว พบว่ามีดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนการเกิดโรคอ้วนนั้นผู้หญิงผิวดำจะอ้วนมากร้อยละ 37 และผู้หญิงผิวขาวจะอ้วนมากร้อยละ 27
        การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก จากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าคนผิวดำจะมีความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าคนชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์อื่น ๆ เนื่องจากมักจะพบเห็นนักกีฬาเด่น ๆ ของโลกที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างมาก (เช่น นักกรีฑา นักมวย นักยกน้ำหนัก ฯลฯ) มักจะเป็นคนผิวดำ แต่จากการวิจัยนี้ได้ผลไม่เป็นเช่นนั้นเพราะคนผิวดำมีความแข็งแรงของร่างกายน้อยกว่าคนผิวขาว อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากการศึกษาความอ้วนของคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ พบว่าคนผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์หรือคนเอเชียมีภาวะโรคอ้วนน้อยมาก ส่วนมากค่อนข้างผอม รองลงมาได้แก่คนผิวขาวหรือคอเคซอยด์ ส่วนคนผิวดำหรือนีกรอยด์จะมีความอ้วนมากที่สุด
        ท่านผู้ฟังที่เคารพ ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความอ้วนเช่นกัน การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนแต่ละชาติพันธุ์ให้เหมาะสมเพื่อจะได้ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองครับ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000