สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง
 คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 09 Nov 2005 :  09:45:22  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote

ปีงบประมาณ 48

คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
บัญญัติ สุขศรีงาม

        คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเป็นอย่างมาก จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างกว้างขวางในงานทุกประเภท เป็นผลให้ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ตามไปด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ให้ประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงาน แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากเช่นกันโดยเฉพาะการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและความเครียด
        จากการศึกษาของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 152 คน พบว่าการจัดสถานที่ทำงานไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อความอ่อนล้าของสายตามากถึงร้อยละ 92 และมีผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ กระดูกรวมถึงข้อต่อร้อยละ 3 การที่คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความอ่อนล้าของสายตาได้แก่ แสงสว่างไม่เหมาะสม (เช่น มีแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไป) ระยะห่างจากสายตาถึงจอภาพคอมพิวเตอร์จะใกล้เกินไป ส่วนสาเหตุที่กระทบต่อระบบกล้ามเนื้อได้แก่ ลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละครั้งจะนานเกินไป นอกจากนี้การขาดการออกกำลังกายหรือสันทนาการจึงทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความเครียดค่อนข้างมาก
        ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยลง เช่น จัดแสงสว่างภายในห้องทำงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ควรใช้แสงสว่างมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดนัยน์ตาพร่ามัวได้และควรติดแผ่นกรองแสงที่จอคอมพิวเตอร์ เพื่อลดผลกระทบของแสงสว่าง นอกจากนี้ควรจัดจอภาพคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยและห่างจากสายตาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อลดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากจอภาพมิให้กระทบนัยน์ตามากเกินไป ส่วนในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์นานทุก ๆ 1 ชั่วโมง ควรหยุดพักสายตาประมาณ 15 นาที ด้วยการมองออกไปไกลจากจอคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 เมตร กระพริบตาบ่อย ๆ เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงนัยน์ตา ใช้ฝ่ามือกดนัยน์ตาเบา ๆ รวมทั้งบริหารกล้ามเนื้อนัยน์ตา โดยการกลอกตาไปรอบ ๆ การเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบริหารร่างกายจะได้ลดความเครียดและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ถ้าหากทำได้เช่นนี้จะสามารถลดผลกระทบจากคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างมากด้วย
        อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยพยายามส่งเสริมบุตรหลานให้ใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น การกระทำเช่นนี้ถ้าไม่บริหารจัดการเวลาให้ดีก็อาจทำให้บุตรหลานหมกมุ่นหรือใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาเช่นกัน เพราะช่วงวัยเด็กเป็นระยะที่ต้องมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เด็ก ๆ จำเป็นต้องมีการเล่นกับเพื่อน ๆ หรือเข้าสังคมกับครอบครัว เพื่อจะได้มีการเรียนรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์การควบคุมอารมณ์และฝึกทักษะในการสมาคมกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์ทุกคน
        คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากมาย แต่ขอให้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดด้วยครับ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับใช้ตามที่ต้องการและไม่ส่งผลเสียทั้งในด้านสุขภาพของตนเองและสังคมนั่นเองครับ

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000